Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Відповідальний редактор: Дзюба Анатолій Петрович

Відповідальний секретар: Гарт Етері Лаврентіївна

Контактна особа: Лотохова Олена Анатоліївна


Key title: Problemi obislval’no mehaniki mcnost konstrukcj

Abbreviated key title: Probl. obislval’no meh. mcnost konstr.

Parallel title: Problems of computational mechanics and strength of structures

Variant title: Problemy obislyuval’noi mehaniky i mytsnosti konstruktsiy

ISSN (print): 2079-1836

Рік заснування: 1997

Засновник і видавець: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Свідоцтво про держ. реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 5613 від 14.11.2001 р.

Матеріали випуску публікуються після закритого рецензування членом редколегії, відкритого рецензування двома незалежними експертами та рекомендації до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Періодичність: 2 рази на рік

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України:

  • Фізико-математичні науки (механіка) – постанова президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. №1-05/6;
  • Технічні науки – постанова президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1;
  • Фізико-математичні науки (математичне моделювання та обчислювальні методи) – постанова президії ВАК України від 06 жовтня 2010 р. №1-05/6).

У 2015 р. видання пройшло перереєстрацію фаховості та затверджено наказом № 528 Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 (фізико-математичні і технічні науки).

Електронна копія журналу розміщена на сайті національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України за адресою: http:// nbuv.gov.ua/portal/  та на власному сайті видання http://pommk.dp.ua/. Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ) http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=58.

Аудиторія видання:

Видання призначене для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для магістрів і студентів старших курсів. В збірниках можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Мови видання: Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)


Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.