Відповідальний редактор: Дзюба Анатолій Петрович

Заступник відповідального редактора: Гарт Етері Лаврентіївна

Контактна особа: Левитіна Лариса Данилівна

Key title: Problemi obislval’no mehaniki mcnost konstrukcj

Abbreviated key title: Probl. obislval’no meh. mcnost konstr.

Parallel title: Problems of computational mechanics and strength of structures

Variant title: Problemy obislyuval’noi mehaniky i mytsnosti konstruktsiy

ISSN 2079-1836

Рік заснування: 1997

Засновник і видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Свідоцтво про держ. реєстрацію друкованого засобу масової інформації       КВ № 23289-13129ПР від 11.04.2018 р.

Матеріали випуску публікуються після закритого рецензування  двома незалежними експертами та рекомендації до друку Вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Періодичність: 2 рази на рік

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні, технічні науки – Наказ № 528 Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015).

Збірнику присвоєно Категорію «Б» друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України, за спеціальностями: 113 Прикладна математика, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 135 Суднобудування (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

Електронна копія збірника розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України за адресою: http:// nbuv.gov.ua/portal/  та на власному сайті видання http://pommk.dp.ua/. Реферати статей збірника розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ) http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=58.

З 2014 року збірник індексується в міжнародних наукометричних базах  даних Index Co­pernicus та Google Scholar. Значення показника Index Copernicus Value (ICV) за 2018 рік склало 74.24 (https://journals.indexcopernicus.com/search/details? id=45410&lang=ru).

Проблематика збірника наукових праць:

 1. Проблеми динаміки, міцності, стійкості і надійності конструкцій
 2. Математичне і комп’ютерне моделювання в механіці суцільних середовищ
 3. Обчислювальна (комп’ютерна) механіка
 4. Експериментальне моделювання поведінки механічних систем
 5. Оптимальне проектування, зниження матеріаломісткості та енергоємності сучасних конструкцій
 6. Загальні проблеми механіки суцільних середовищ
 7. Механіка руйнування
 8. Механіка контактної взаємодії
 9. Механіка композитних матеріалів
 10. Геомеханіка
 11. Біомеханіка
 12. Прикладні задачі механіки

Аудиторія видання: Видання призначене для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для магістрів і студентів старших курсів. В збірниках можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Мови видання: Українська,  Англійська