Редакційний штат

А. П. Дзюба (відповідальний редактор), д-р техн. наук, проф., професор кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки  Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;

Е. Л. Гарт (заступник відповідального редактора), д-р фіз.-мат. наук, доц., професор кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;

Я. Аврейцевич, чл.-кор. Польської академії наук, д-р наук (почесний), завідувач кафедри автоматизації, біомеханіки і мехатроніки, професор факультету машинобудування Лодзинського технологічного університету,          м. Лодзь, Польща;

І. В. Андріанов, д-р фіз.-мат. наук, проф., науковий співробітник Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена, м. Ахен, Німеччина;

О. Я. Григоренко, д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач відділу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна;

В. З. Грищак, д-р техн. наук, проф. завідувач кафедри прикладної математики і механіки Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна;

В. С. Гудрамович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., завідувач відділу Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України, м. Дніпро, Україна;

В. В. Данішевський, д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, м. Дніпро, Україна;

О. А. Дісковський, д-р техн. наук, проф., професор кафедри економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна;

О. Ю. Євкін, д-р фіз.-мат. наук, головний науковий співробітник Software for Structures, Inc., Канада;

Р. А. Іскандеров, д-р мат. наук, проф. професор кафедри механіки Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, м. Баку, Азербайджан;

О. П. Круковський, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, м. Дніпро, Україна.

Ю. М. Лапуста, д-р фіз.-мат. наук, проф., професор Університету Блеза Паскаля, м. Клермонд-Ферранд, Франція;

Ф. С. Латіфов, д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри вищої математики Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, м. Баку, Азербайджан;

В. В. Лобода, д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри  теоретичної та комп'ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;

В. М. Пилипчук, д-р фіз.-мат. наук, проф., професор Детройтського університету, м. Детройт, Мічиган, США;

П. О. Стеблянко, д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів МОН України, м. Дніпро, Україна;

Ю. В. Токовий, д-р фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту прикладних проблем математики і механіки ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна;

А. Є. Шевельова, д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;

І. А. Сафронова (відповідальний секретар), старший викладач кафедри комп’ютерних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна.