Редакційний штат

А. П. Дзюба (відповідальний редактор) д-р техн. наук, проф., зав. кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;

Е. Л. Гарт (заступник відповідального редактора) д-р фіз-мат. наук, доц., професор кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна;

І. Андріанов д-р фіз.-мат. наук, проф., науковий співробітник Інституту загальної механіки технічного університету, м. Ахен, Німеччина;

Ю. С. Воробйов д-р техн. наук, проф., завідувач відділу Інституту машинобудування НАН України ім. А. М. Підгорного, м. Харків, Україна;

О. Я. Григоренко д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач відділу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенко НАН України, м. Київ, Україна;

В. З. Грищак д-р техн. наук, проф. завідувач кафедри Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна;

В. С. Гудрамович чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф. завідувач відділу Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України, м. Дніпропетровськ, Україна;

О. Євкін д-р фіз.-мат. наук, проф., Канада;

Ю. Зозуляк д-р фіз.-мат. наук, проф., Польща;

О. С. Каіров д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри Національного університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна;

О. О. Кочубей д-р фіз.-мат. наук, проф., 1-й проректор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна;

В. І. Кузьменко д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна;

В. В. Лобода д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна;

І. Г. Овчинников д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри Саратовського державного технічного університету ім. Ю. О. Гагаріна, м. Саратов, Росія;

А. М. Пасічник д-р фіз.-мат. наук, проф., професор Державної митної академії України, м. Дніпро, Україна;

В. Пилипчук д-р фіз.-мат. наук, проф., професор, Механіко-інженерне відділенння Вейнського університету, м. Детройт, Мічиган, США;

М. В. Поляков академік АН ВШУ, д-р фіз.-мат. наук, проф., ректор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна;

Ю. М. Селіванов д-р техн. наук, старший науковий співробітник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна;

П. О. Стеблянко д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри Дніпродзержинського державного технічного університету, м. Дніпродзержинськ, Україна;

Д. В. Тарлаковський д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри Державного технічного університету «Московський авіаційний інститут», м. Москва, Росія;

В. Торопов д-р наук, проф., професор Інституту інженерних систем і проектування, м. Лідс, Великобританія;

Ю. А. Черняков д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро, Україна.