Дослідження вимушених геометрично нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок несиметричної структури

  • L. V. Kurpa Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
  • N. A. Budnikov Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
Ключові слова: вимушені нелінійні коливання, багатошарові оболонки, теорія R-функцій, складна геометрія.

Анотація

Запропановано метод дослідження вимушених нелінійних коливань пологих оболонок з різними граничними умовами. Постановка задачі виконана в рамках класичної геометрично нелінійної теорії пологих оболонок. Розроблений метод істотно використовує теорію R-функцій, метод Рітця і Бубнова–Гальоркіна. Створене програмне забезпечення для системи POLE-RL дозволило виконати тестування запропонованого підходу і застосувати метод для розрахунку багатошарових пологих оболонок зі складною формою плана і різними видами граничних умов.

Біографія автора

L. V. Kurpa, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
д-р техн. наук

Посилання

Амбарцумян С. А. Общая теория анизотропных оболочек / С. А. Амбарцумян. – М. : Наука, 1974. – 446 с.

Вольмир А. С. Нелинейная динамика пластинок и оболочек / А. С. Вольмир. – М. : Наука, 1972. – 432 с.

Курпа Л. В. Метод R-функций для решения линейных задач изгиба и колебаний пластин и пологих оболочек / Л. В. Курпа. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 408 с.

Курпа Л. В. Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек симметричного строения со сложной формой плана / Л. В. Курпа // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, №2. – С. 75–85.

Рвачев В. Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В. Л. Рвачев. – К. : Наукова думка, 1982. – 552 с.

Singha M. K. Nonlinear vibration and dynamic stability analysis of composite plates / M. K. Singha, R. Daripa // Journal of Sound and Vibration. – 2009. – Vol. 328. – P. 541–554.

Zhang Y. X. Recent developments in finite element analysis for laminated composite plates / Y. X. Zhang, C. H. Yang // Composite Structures – 2009. – Vol. 88. – P. 147–157.

Як цитувати
KurpaL. V., & BudnikovN. A. (1). Дослідження вимушених геометрично нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок несиметричної структури. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 208-216. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/100