Порівняльний аналіз і чисельне дослідження збіжності МСЕ і МССЕ при різних апроксимаціях переміщення

  • V. V. Lavrik Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск
Ключові слова: модель, апроксимація, еластомер, напруження, деформація, схема.

Анотація

Проводиться аналіз різницевих схем чисельних методів кінцевих елементів, в основі яких покладений класичний метод СЕ і метод моментних схем. Приведені приклади розрахунків об'єктів розглянутими методами і їх порівняльні характеристики.

Посилання

Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы / Р. Галлагер. – M. : Мир, 1984. – 428 с.

Зенкевич О. К. Метод конечных элементов в технике / О.К. Зенкевич. – М., 1975. – 541 с.

Киричевский В. В. Метод конечного элемента в исследовании малых и больших перемещений трехмерных упругих тел / В.В. Киричевский // Механика твердого тела. – М. : АН СССР, 1973. – № 4. – С. 191.

Сахаров А. С. Метод конечных элементов в механике твердых тел. / [А. С. Сахаров, В. Н. Кислоокий, В. В. Киричевский, А. Альтенбах, У. Габерт и др.]: под ред. А. С. Сахарова и И. Альтенбаха. – К., 1982. – 480 с.

Як цитувати
LavrikV. V. (1). Порівняльний аналіз і чисельне дослідження збіжності МСЕ і МССЕ при різних апроксимаціях переміщення. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 217-222. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/101