Визначення показників звукоізоляція одновимірного трьохшаровий пластини

  • N. A. Lokteva Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
  • V. N. Paimushin Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
  • D. V. Tarlakovsky Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
Ключові слова: звукоізоляція, акустичне середовище, хвилі, трьохшарова пластина.

Анотація

Досліджуються звукоізоляційні властивості тришарової пластини, оточеній з двох сторін акустичними середовищами. Розглядається одновимірний випадок, коли шарнірно оперта пластина має довжину. На пластину в одній з навколишніх середовищ набігає плоска гармонійна хвиля із заданими амплітудою тиску на фронті і частотою. Результатом роботи є визначення залежності від частоти різних варіантів коефіцієнта поглинання і показників звукоізоляції пластини.

Біографії авторів

N. A. Lokteva, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
канд. техн. наук
V. N. Paimushin, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
д-р фіз.-мат. наук
D. V. Tarlakovsky, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Иванов В. А. Уточнение уравнений динамики многослойных оболочек с трансверсально-мягким заполнителем / В. А. Иванов, В. Н. Паймушин. – Изв. РАН. МТТ, 1995. – № 3. – С. 142–152.

Иванов В. А. Уточненная постановка динамических задач трехслойных оболочек с трансверсально-мягким заполнителем численно-аналитический метод их решения / / В. А. Иванов, В. Н. Паймушин // Прикладная механика и техническая физика. – 1995. – Т. 36, № 4. – С. 147–151.

Горшков А. Г. Волны в сплошных средах: Учеб. пособ. для вузов / А. Г. Горшков, А. Л. Медведский, Л. Н. Рабинский, Д. В. Тарлаковский. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 472 с.

Як цитувати
LoktevaN. A., PaimushinV. N., & TarlakovskyD. V. (1). Визначення показників звукоізоляція одновимірного трьохшаровий пластини. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 223-131. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/102