Динамічна поведіка поздовжньо підкріплених циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом при нестаціонарних навантаженнях

  • V. F. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • Yu. А. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • N. P. Kepenach Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: циліндричні оболонки з еліптичним поперечним перерізом, теорія оболонок та стержнів типу Тимошенка, вимушені коливання, чисельні методи.

Анотація

Розглянуто задачу про вимушені коливання поздовжньо підкріпленої циліндричної оболонки з еліптичним поперечним перерізом під дією нестаціонарного навантаження. Приведено постановку та розроблено чисельний алгоритм розв’язування поставленої задачі. Система диференціальних рівнянь базується на використанні теорії оболонок и стержнів типу Тимошенка. Наведено приклад розрахунку динамічної поведінки поздовжньо підкріпленої циліндричної оболонки при нестаціонарному навантаженні.

Біографії авторів

V. F. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук
Yu. А. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Амиро И. Я. Динамика ребристых оболочек / И. Я. Амиро., В. А. Заруцкий, В. Г. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1983. – 204 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель – К.: Изд. Полигр. Центр «Киевский ун-т», 2005. – 537 с.

Мейш В. Ф. Нелинейное деформирование продольно подкрепленных ортотропных цилиндрических оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш // Механика композитных материалов. – 1993. – Т. 29. –Вып. 2. – С. 184 – 190.

Мейш В. Ф. О численном решении двумерных динамических задач геометрически нелинейной теории дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек типа Тимошенко / В. Ф. Мейш // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33, № 2. – С. 61 – 67.

Мейш В. Ф. К численному решению задач динамики подкрепленных эллипсоидальных оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш // Прикладная механика. – 2005. – Т. 41, № 3. – С. 53 – 59.

Мейш В. Ф. К расчету неосесимметричных колебаний дискретно подкрепленных поперечными ребрами эллипсоидальных оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш, Н. В. Майбородина // Прикладная механика. – 2008. – Т. 44, № 10. – С. 63 – 73.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский – М.: Наука, 1977. – 656 с.

Як цитувати
Meish, V. F., MeishY. А., & Kepenach, N. P. (1). Динамічна поведіка поздовжньо підкріплених циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом при нестаціонарних навантаженнях. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 245-252. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/105