Рішення тривимірної задачі термопружності в ультрасферичних поліномах

  • O. S. Novikova Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье
Ключові слова: базисні функції, ультрасферичні многочлени, задача теплопровідності, граничні умови, система лінійних алгебраїчних рівнянь, температурні напруження.

Анотація

Пропонується підхід до розв’язку просторової задачі термопружності, в якому розв’язки нестаціонарної задачі теплопровідності і задачі теорії пружності будуються у вигляді базисних функцій, представлених через ультрасферичні многочлени. Вибір базисних функцій дозволяє безпосередньо визначити поле температурних переміщень через розв’язання задачі теплопровідності.

Посилання

Беляев Н. М. Методы теории теплопроводности. Ч. 1 / Н. М. Беляев, А. А. Рядно. –М. : Высш. школа, 1982. – 327с.

Доннел Л. Г. Балки, пластины и оболочки / Л. Г. Доннел. – М. : Наука, ГРФМЛ, 1982. – 568 с.

Заяц В. И. Решение трехмерной нестационарной задачи теплопроводности в вариационной постановке / В. И. Заяц, О. С. Новикова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий: научный журнал. – Харьков : Технологический центр, 2011.

– № 18(49). – С. 31-35. – ISSN: 1729-3774.

Заяц В. И. Температурные напряжения в упругой плите в условиях плоской деформации / В. И. Заяц, О. С. Новикова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. – Вип. 17. – С. 145-152. – ISSN 2079-1836.

Коваленко А. Д. Термоупругость / А. Д. Коваленко. – К. : Издательское объединение «Вища школа», 1975. – 216 с.

Колмогоров В. Л. Метод расчета напряженно-деформированного состояния в общей краевой задаче развитого течения. / В. Л. Колмогоров // Вестник ПГТУ. Механика. – 1995. – № 2. – С. 87- 98.

Мелешко В. В. Метод суперпозиции в задачах о тепловых напряжениях в прямоугольных пластинах / В. В. Мелешко // Прикладная механика. – 2005. – 41, №9. – С. 101-117

Сеге Г. Ортогональные многочлены / Г. Сеге. – М. : Гос. издательство физ.-мат. лит., 1962. – 500 с.

Як цитувати
NovikovaO. S. (1). Рішення тривимірної задачі термопружності в ультрасферичних поліномах. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 260-266. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/107