Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів

  • V. K. Opanasovych Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
  • M. S. Slobodyan Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
  • V. J. Bedriy Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Ключові слова: тріщина, згин, плоска задача, комплексні потенціали, контактне зусилля, коефіцієнти інтенсивності зусиль і моментів.

Анотація

Досліджена задача про згин розподіленими моментами на нескінченості ізотропної пластини з еліптичним отвором та тріщиною, береги якої приходять у гладкий контакт поблизу однієї з основ пластини. Використовуючи метод теорії функцій комплексної змінної, розв'язування задачі звелося до побудови розв'язку системи сингулярних інтегральних рівнянь, яка розв'язана чисельно. Проведено числовий аналіз задачі.

Біографії авторів

V. K. Opanasovych, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
канд. фіз.-мат. наук
M. S. Slobodyan, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили. – М. : Наука, 1966. – 708 с.

Опанасович В. К. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та тріщиною з урахуванням контакту її берегів / В. К. Опанасович, М. С. Слободян // Вісн. Дон. ун-ту. Сер. А. Природничі науки. – 2005. – Вип. 1. – C. 85−89.

Опанасович В. К. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням контакту її берегів / В. К. Опанасович, М. С. Слободян // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – C. 46−59.

Опанасович В. К. Згин пластини з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її поверхонь / В. К. Опанасович // Наукові нотатки: міжвуз. зб. – 2007. – Вип. 20 (2). – C. 123−127.

Прусов И. А. Метод сопряжения в теории плит / И. А. Прусов. – Минск : Изд-во Беларус. ун-та. – 1975. – 256 с.

Саврук М. П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами / М. П. Саврук. – К. : Наук. думка. – 1988. – 324 с.

Як цитувати
Opanasovych, V. K., Slobodyan, M. S., & Bedriy, V. J. (1). Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 274-280. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/109