Розв’язок задач динамічної поведінки підкріплених циліндричних оболонок (конструктивно-ортотропна модель) при нестаціонарних навантаженнях

  • P. Z. Lugovoy
  • V. F. Meish
  • Yu. A. Meish
Ключові слова: циліндрична оболонка, конструктивно-ортотропна модель, теорія оболонок та стержнів типу Тимошенка, вимушені коливання, чисельні методи.

Анотація

В роботі розглянута задача про вимушені коливання підкріплених циліндричних оболонок під дією нестаціонарного навантаження. Приймається конструктивно-ортотропна модель теорії підкріплених оболонок. Приведено постановку та розроблено чисельний алгоритм розв’язування поставленої задачі. Система диференційних рівнянь базується на використанні теорії оболонок и стержнів типу Тимошенка. Наведено приклади розрахунку динамічної поведінки підкріплених циліндричних оболонок при нестаціонарному навантаженні.

Посилання

Амбарцумян С. А. Теория анизотропных оболочек. / С. А. Амбарцумян. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1961. – 384 с.

Амиро И. Я. Методы расчета оболочек. Т. 2. Теория ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. – К. : Наук. думка, 1980. – 368 с.

Амиро И. Я. Динамика ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий, В. Г. Паламарчук. – К. : Наук. думка, 1983. – 204 с.

Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем / А. С. Вольмир. – М. : Наука, главная ред-я физ.-мат. лит-ры, 1967. – 984 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Изд. полигр. центр «Киевский ун–т», 2012. – 541 с.

Колебания ребристых оболочек вращения / под ред. И. Я. Амиро. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных

конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель. – К. : Изд. полигр. центр «Киевский ун–т», 2005. – 537 с.

Мейш В. Ф. Нелинейное деформирование продольно подкрепленных

ортотропных цилиндрических оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш // Механика композитных материалов. – 1993. – Т. 29, Вып. 2. – С. 184–190.

Мейш В. Ф. О численном решении двумерных динамических задач

геометрически нелинейной теории дискретно подкрепленных цилиндрических

оболочек типа Тимошенко / В. Ф. Мейш // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33, № 2. – С. 61–67.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М. : Наука, 1977. – 656 с.

Як цитувати
Lugovoy, P. Z., Meish, V. F., & Meish, Y. A. (1). Розв’язок задач динамічної поведінки підкріплених циліндричних оболонок (конструктивно-ортотропна модель) при нестаціонарних навантаженнях. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 115-123. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>