Використання символічного методу і точного розв’язку гармонічного рівняння при побудові розв’язків задач Фламана і Черутті

  • I. I. Sabo Запорожский национальный университет, Запорожье
  • V. O. Tolok Запорожский национальный университет, Запорожье
Ключові слова: символічний метод, зосереджене навантаження, напівплощина, плоска деформація, розв’язок гармонічного рівняння, символічна функція, гармонічна функція.

Анотація

У даній роботі будується розв’язок двовимірної задачі теорії пружності (плоска деформація) про зосереджене навантаження на границі напівплощини за допомогою символічного методу і розв’язку гармонічного рівняння для напівплощини. Заміна символічних функцій, що задовольняють гармонічному рівнянню, відповідними розв’язками гармонічних функцій дозволяє отримати розв’язок даної задачі.

Біографія автора

V. O. Tolok, Запорожский национальный университет, Запорожье
д-р техн. наук

Посилання

Хан Х. Теория упругости: Основы линейной теории и ее применения / Х. Хан. – М. : Мир, 1988. – 344 с.

Власов В. З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В. З. Власов, Н. Н. Леонтьев. – М. : Физматгиз, 1960. – 491 с.

Зельдович Я. Б. Элементы прикладной математики / Я. Б. Зельдович, А. Д. Мышкис. – М .: Наука, 1967. – 648 с.

Полянин А. Д. Справочник по линейным уравнениям математической физики / А. Д. Полянин. – М .: Физматлит, 2001. – 576 с.

Горшков А. Г. Теория упругости и пластичности / А. Г. Горшков, Э. И. Старовойтов, Д. В. Тарлаковский. – М. : Физматлит, 2002. – 416 с.

Овский А. Г. Использование системы Maple при реализации метода начальных функций Власова / Е. Е. Галан, А. Г. Овский, В. А. Толок // Вісн. Запорізьк. нац. ун-ту: зб. наук. ст. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2008. – № 1. – C. 16-26.

Овский А. Г. Моделирование схемы решения трехмерной задачи теории упругости в системе Maple / А. Г. Овский, В. О. Толок // Гідроакустичний журнал. – 2008. – № 3. – C. 88-97.

Як цитувати
SaboI. I., & TolokV. O. (1). Використання символічного методу і точного розв’язку гармонічного рівняння при побудові розв’язків задач Фламана і Черутті. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 300-307. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/112