Оцінка залишкового ресурсу елементів металоконструкцій з врахуванням локальної повзучості

  • V. R. Skalsky Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
  • O. Ye. Andreykiv Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
  • Yu. Ya. Matviyiv Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
  • T. A. Kradinova Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
Ключові слова: балкові елементи відкритого профілю, коефіцієнти інтенсивності напружень, низькотемпературна повзучість, докритичний ріст тріщин повзучості, кінетична діаграма росту тріщин повзучості, залишковий ресурс.

Анотація

Запропонована методика для оцінки ресурсу балкових елементів відкритого профілю з тріщинами за довготривалого статичного розтягу і згину. При цьому розглянуті конкретні профілі із сталі 10ХСНД.

Біографії авторів

V. R. Skalsky, Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
д-р техн. наук
O. Ye. Andreykiv, Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
д-р техн. наук
Yu. Ya. Matviyiv, Фізико-механічний інститут НАНУ, Львів
канд. техн. наук

Посилання

Андрейків О. Є. Механіка руйнування металічних пластин при високотемпературній повзучості / О. Є. Андрейків, Н. Б. Сас // Фіз. -хім. механ. матеріалів. – 2006. – № 2. – С. 62–68.

Андрейків О. Є. Математична модель для визначення періоду докритичного поширення тріщин високотемпературної повзучості в твердих тілах / О. Є. Андрейків, Н. Б. Сас // Доп. НАН України. – 2006. − № 5 – С. 47–52.

Андрейків О. Є. Визначення довговічності пластин з тріщинами за довготривалого статичного навантаження і локальної повзучості / О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, Ю. Я. Матвіїв, Т. А. Крадінова // Фіз. -хім. механ. матеріалів. – 2012. – № 1. – С. 39–46.

Каминский А. А. Механика разрушения вязкоупругих тел / А. А. Каминский. – К., 1980. – 157 с.

Лепин Г. Ф. Ползучесть металлов и критерии жаропрочности / Г. Ф. Лепин. – М., 1976. – 375 с.

Надаи А. Пластичность и разрушение твёрдых тел / А. Надаи. – Т. 2. – М. – 1969. – 863 с.

Панасюк В. В. Основы механики разрушения / В. В. Панасюк, О. Є. Андрейкив, В. З. Партон. – К. : Наук. думка, 1988. – 488 с.

Скальський В. Р. Методика оцінки характеристик повзучості матеріалів / В. Р. Скальський, Ю. Я. Матвіїв, Т. А. Крадінова // Машинознавство. – 2012. – №2. (у друці).

Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений / Под. ред. Мураками. – М., 1990 – Т. 1, 2. – 1016 с.

Тайра С. Теория высокотемпературной прочности материалов / С. Тайра, Р. Отани. – М., 1986. – 280 с.

Garofalo F. Fundamentals of creep and creep-rupture in metals / F. Garofalo. – New York–London, 1970. – 343 p.

Як цитувати
SkalskyV. R., AndreykivO. Y., MatviyivY. Y., & KradinovaT. A. (1). Оцінка залишкового ресурсу елементів металоконструкцій з врахуванням локальної повзучості. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 308-314. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/113