Локальне порушення контакту двох півбезмежних тіл, зумовлене змінним поверхневим термопоором

  • K. А. Chumak Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
  • R. M. Martynyak Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
Ключові слова: термопружне розшарування, термоопір, міжконтактний зазор, теплопроникний заповнювач, термічна дистортивність.

Анотація

З урахуванням впливу теплопроникного заповнювача міжконтактного зазору досліджено термопружне розшарування двох півбезмежних тіл на ділянці зі змінним вздовж поверхні термоопором. Запропоновано аналітично-числову методику розв’язування системи нелінійних сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь, до якої зведено сформульовану контактну задачу. Проаналізовано вплив коефіцієнта теплопровідності заповнювача зазору на висоту зазору та контактний тиск.

Біографії авторів

K. А. Chumak, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
канд. фіз.-мат. наук
R. M. Martynyak, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Comninou M. On lack of uniqueness in heat conduction through a solid to solid contact / M. Comninou, J. Dundurs // Trans. ASME. J. Heat Transfer. – 1980. – Vol. 102, № 2. – P. 156–162.

Dundurs J. Heat conduction between bodies with wavy surfaces / J. Dundurs, C. Panek // Int. J. Heat Mass Transfer. – 1976. – Vol. 19, № 7. – P. 731–736.

Швец Р. Н. Термоупругое контактное взаимодействие тел при наличии поверхностных теплофизических неоднородностей / Р. Н. Швец,Р. М. Мартыняк // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1988. – Вып. 27. – С. 23–28.

Мартиняк Р. М. Термічне розкриття початково закритої міжфазної тріщини за неідеального теплового контакту берегів / Р. М. Мартиняк // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1999. – т. 35, № 5 – С. 14−22.

Мартиняк Р. М. Термопружне розшарування тіл за наявності теплопроникного заповнювача міжконтактного просвіту / Р. М. Мартиняк, К. А. Чумак // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2009. – т. 45, № 4. – С. 45−52.

Мартиняк Р. М. Термопружний контакт півпросторів, що мають однакові термічні дистортивності, за наявності теплопроникного міжповерхневого просвіту / Р. М. Мартиняк, К.А. Чумак // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – т. 51, № 3. – С. 163−175.

Martynyak R. Effect of heat-conductive filler of interface gap on thermoelastic contact of solids / R. Martynyak, K. Chumak // Int. J. Heat Mass Transfer. – 2012. – Vol. 55, № 4. – P. 1170−1178.

Як цитувати
ChumakK. А., & MartynyakR. M. (1). Локальне порушення контакту двох півбезмежних тіл, зумовлене змінним поверхневим термопоором. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 350-356. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/119