Чисельний розв’язок задачі про динамічну взаємодію неоднорідних циліндричних оболонок з пружним ґрунтовим середовищем

  • P. Z. Lugovoy
  • V. F. Meish
  • Yu. A. Meish
Ключові слова: циліндрична оболонка, конструктивно-ортотропна модель, теорія оболонок та стержнів типу Тимошенко, трьохкомпонентне ґрунтове середовище, вимушені коливання, чисельні методи.

Анотація

В роботі розглянута задача про хвильові процеси в системі конструктивно-ортотропна оболонка – пружне середовище. Приймається, що пружна основа моделюється в рамках нелінійної моделі теорії ґрунтів (рівняння руху рідини). Система диференціальних рівнянь для опису неоднорідної оболонки базується на використанні теорії оболонок і стержнів типу Тимошенка. Приведено постановку та розроблено чисельний алгоритм розв’язування поставленої задачі. Наведено приклади розрахунку задач динамічної взаємодії підкріплених циліндричних оболонок з ґрунтовим середовищем при дії нестаціонарного навантаження.

Посилання

Баженов В. Г. Деформирование цилиндрических оболочек в мягкой грунтовой среде под действием внутреннего импульсного нагружения / В. Г. Баженов, А. В. Кочетков, В. Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. – Горький: Горьковский ун-т, 1989. – С. 87–95.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Изд-во Полигр. центр «Киевский ун–т», 2012. – 541 с.

Кочетков А. В. Нестационарное взаимодействие тонкостенных конструкций с ударными волнами в грунтовых средах / А. В. Кочетков, С. В. Крылов, В. Р. Фельдгун // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения задач упругости и пластичности. – Горький: Горьковский ун-т, 1985. – С. 60–65.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных

конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель – К. : Изд-во Полигр. Центр «Киевский ун–т», 2005. – 537 с.

Ляхов В. М. Волны в грунтах и пористых многокомпонентных средах. / В. М. Ляхов. – М. : Недра, 1982. – 288 с.

Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. Т. 2. / К. Флетчер – М. : Мир, 1991. – 552 с.

Як цитувати
Lugovoy, P. Z., Meish, V. F., & Meish, Y. A. (1). Чисельний розв’язок задачі про динамічну взаємодію неоднорідних циліндричних оболонок з пружним ґрунтовим середовищем. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 124-134. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/12