Вплив пружної основи на власні частоти ребристої циліндричної оболонки

  • P. Z. Lugovoy
  • N. Ya. Prokopenko
Ключові слова: конструктивно ортотропна циліндрична оболонка, стрингер, шпангоут, пружна основа Вінклера, власна частота коливань.

Анотація

Розглядається задача визначення власних частот коливань ребристої циліндричної оболонки, що знаходиться на пружній основі. Оболонка вважається конструктивно ортотропною. На числових прикладах досліджується вплив пружної основи Вінклера та кількості підкріплюючих ребер на мінімальні власні частоти циліндричної оболонки. В залежності від коефіцієнта пружної основи визначається раціональне підкріплення оболонки.

Посилання

Амиро И. Я. Методы расчета оболочек. Т. 2. Теория ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. − К. : Наук. думка,1980.− 368 с.

Амиро И. Я. Динамика ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. − К. : Наук. думка,1983. − 204 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф.Мейш; под ред. акад. НАН Украины А. Н. Гузя. − К. : Изд-во полигр. центр «Киевский ун-т», 2012. − 541 с.

Колебания ребристых оболочек вращения / под ред. И. Я. Амиро. − К. : Наук. думка, 1988. − 172 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных

конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э, А. Штанцель. − К. : Изд-во полигр. центр «Киевский ун-т», 2005. − 537 с.

Луговой П. З. Влияние подкреплений и упругого основания на колебания прямоугольных в плане пологих оболочек / П. З. Луговой, Н. Я. Прокопенко // Прикл. механика. – 2011. − Т. 47, № 6. − С. 125−130.

Луговой П. З. Дисперсионные кривые для гармонических волн,

распространяющихся вдоль продольно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании / П. З. Луговой, Н. Я. Прокопенко, К. Г. Головко // Математичні проблеми технічної механіки. Серія: Технічні науки: збірн. наук. праць. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – Вып. 2(22). − С. 99−104.

Як цитувати
Lugovoy, P. Z., & Prokopenko, N. Y. (1). Вплив пружної основи на власні частоти ребристої циліндричної оболонки. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 135-146. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають