Аналітичні розрахунки параметрів буровибухових робіт при підготовці гірничої маси на кар’єрах

A. V. Ovsienko, S. P. Shvydka, I. A. Kostyushko

Анотація


Розглядається руйнування гірничого масиву методом бурильних зарядів. Обирається простір керованих параметрів, змінюючи які можливо отримати оптимальний гранулометричний склад зруйнованої гірничої породи. Вибір змінних у побудованій математичній моделі ґрунтується та здійснюється на досить об’ємному практичному матеріалі, що був отриманий як результат обробки цілого ряду промислових вибухів, проведених у різних гірничо-геологічних умовах кар’єрів.


Ключові слова


гранулометричний склад; бурильних заряд; міцність породи; гірничо-геологічних умови; вибухова речовина; розподіл Вейбула; логнормальний розподіл.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Єфремов Е. І. Механіка вибухового руйнування порід різної структури / [Е. І. Єфремов, В. Д. Петренко, Н. П. Рева та ін.]. – К. : Наук. думка, 1984. – 100 с.

Овсиенко А. В. О взаимодействии зарядов с различной формой поперечного сечения / А. В. Овсиенко, В. С. Шебеко, В. Д. Петренко // Теория и практика разруше-ния горных пород: сб. науч. трудов. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 41–47.

Покровский В. Г. Взрыв / В. Г. Покровский. – М. : Недра, 1980. – 190 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.