Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів

  • V. K. Opanasovych Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
  • I. S. Zvizlo Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
  • M. S. Slobodyan Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Ключові слова: тріщина, згин, плоска задача, шайба, комплексні потенціали, контактне зусилля, коефіцієнти інтенсивності зусиль і моментів.

Анотація

Досліджена задача згину кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням гладкого контакту берегів тріщини. Використовуючи метод теорії функцій комплексної змінної, розв'язування задачі звелося до побудови розв'язку системи сингулярних інтегральних рівнянь на тріщині, яка розв'язана чисельно. Умови ідеального механічного контакту на круговій межі поділу матеріалів вдалось задовільними аналітично. Проведено числовий аналіз задачі.

Біографії авторів

V. K. Opanasovych, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
канд. фіз.-мат. наук
M. S. Slobodyan, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили. – М. : Наука, 1966. – 708 с.

Опанасович В. Двосторонній згин ізотропної кусково-однорідної пластини з коловою межею поділу матеріалів та радіальною тріщиною з урахуванням контакту берегів / В. Опанасович, І. Звізло // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: зб. наук. праць. − Львів : Каменяр. – 2009. – Вип. 8. – С. 63−78.

Опанасович В. К. Двовісний згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів із двома перпендикулярними тріщинами з урахуванням контакту їх берегів / В. К. Опанасович, І. С. Звізло, І. М. Яцик // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Механіка. – 2007. – Вип. 11, Т. 2. № 2/2. – С. 141−148.

Прусов И. А. Метод сопряжения в теории плит / И. А. Прусов. – Минск : Изд-во Беларус. ун-та. – 1975. – 256 с.

Саврук М. П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами / М. П. Саврук. – К. : Наук. думка. – 1988. – 324 с.

Як цитувати
Opanasovych, V. K., Zvizlo, I. S., & Slobodyan, M. S. (1). Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (19), 240-246. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/150