Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів

V. K. Opanasovych, I. S. Zvizlo, M. S. Slobodyan

Анотація


Досліджена задача згину кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням гладкого контакту берегів тріщини. Використовуючи метод теорії функцій комплексної змінної, розв'язування задачі звелося до побудови розв'язку системи сингулярних інтегральних рівнянь на тріщині, яка розв'язана чисельно. Умови ідеального механічного контакту на круговій межі поділу матеріалів вдалось задовільними аналітично. Проведено числовий аналіз задачі.


Ключові слова


тріщина; згин; плоска задача; шайба; комплексні потенціали; контактне зусилля; коефіцієнти інтенсивності зусиль і моментів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили. – М. : Наука, 1966. – 708 с.

Опанасович В. Двосторонній згин ізотропної кусково-однорідної пластини з коловою межею поділу матеріалів та радіальною тріщиною з урахуванням контакту берегів / В. Опанасович, І. Звізло // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: зб. наук. праць. − Львів : Каменяр. – 2009. – Вип. 8. – С. 63−78.

Опанасович В. К. Двовісний згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів із двома перпендикулярними тріщинами з урахуванням контакту їх берегів / В. К. Опанасович, І. С. Звізло, І. М. Яцик // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Механіка. – 2007. – Вип. 11, Т. 2. № 2/2. – С. 141−148.

Прусов И. А. Метод сопряжения в теории плит / И. А. Прусов. – Минск : Изд-во Беларус. ун-та. – 1975. – 256 с.

Саврук М. П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами / М. П. Саврук. – К. : Наук. думка. – 1988. – 324 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.