ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ В НЕОДНОРІДНОМУ ТЕМПЕРАТУРНОМУ ПОЛІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

  • С. О. Пискунов Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
  • В. В. Валер Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Ключові слова: нестаціонарна теплопровідність, осесиметричні тіла, плоскодеформовані тіла, універсальний скінченний елемент, метод скінченних елементів

Анотація

Наведені вихідні співвідношення нестаціонарної і стаціонарної задачі теплопровідності, що описують різні види граничних умов, та диференціальні рівняння теплопровідності з їх варіаційними еквівалентами. Розроблений спеціальний косокутний скінченний елемент, теплофізичні і геометричні характеристики якого обчислюються у точці інтегрування, що знаходиться у центрі елемента. Наведено алгоритм розв’язання системи диференціальних рівнянь за методом скінченних різниць із застосуванням схеми Кранка – Ніколсона. Отримано розподілення температур для нескінченної пластини та циліндра, а також розглянуто термопружне деформування циліндра та стержня.

Посилання

Блох В. И. Теория упругости. Харьков: Изд-во ХГУ, 1964. 484 с.

Гуляр О. І., Пискунов С. О., Максим’юк Ю. В., Андрієвський В. П. Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності // Опір матеріа-лів і теорія споруд. 2015. Вип. 95. С. 64–72.

Гуляр А. И., Кислоокий В. Н., Сахаров А. С., Чорный С. М. Решения трехмер-ной задачи теплопроводности в криволинейной системе координат методом конеч-ных элементов // Сопротивление материалов и теория сооружений. 1974. Вып. ХХІІ. С. 32–46.

Димніч А. Х. , Троянський О. А. Теплопровідність: навч. посібник. Донецьк, 2003. 370 с.

Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 318 с.

Коваленко А. Д. Основы термоупругости. К.: Наукова думка, 1970. 204 с.

Шабров Н. Н. Метод конечных элементов в расчетах деталей тепловых двига-телей. Л.: Машиностроение, 1968. 212 с.

Опубліковано
2020-01-03
Як цитувати
Пискунов, С. О., & Валер, В. В. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ В НЕОДНОРІДНОМУ ТЕМПЕРАТУРНОМУ ПОЛІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 1(28), 167. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/155