Комп’ютерне моделювання пошкоджуваності системи прижим–ніж–опора у тривимірній постановці

  • S. S. Sсherbakov Белорусский государственный университет, Минск
  • N. V. Psyrkov РУП «Гомсельмаш», Гомель
  • O. A. Nasan' РУП «Гомсельмаш», Гомель
Ключові слова: трибофатична система, пошкоджуваність, контактна взаємодія, ріжучий інструмент, скінченно-елементне моделювання.

Анотація

Для багатокомпонентної системи прижим–ніж–опора ріжучого барабана комбайна сформульована постановка контактної задачі з врахуванням взаємовпливу контактної взаємодії та об’ємного деформування. Розраховано напружено-деформований стан системи з врахуванням властивостей матеріалу ножа та різної величини сили різання. Проведена оцінка стану просторової пошкоджуваності ножа із високоміцного чавуну в області різання на основі моделі деформівного твердого тіла з небезпечним об’ємом.

Біографія автора

S. S. Sсherbakov, Белорусский государственный университет, Минск
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Журавков М. А. Анализ поврежденности силовой системы с помощью модели деформируемого твердого тела с опасным объемом / М. А. Журавков, С. С. Щербаков // Весцi НАНБ. Серыя фiз.-тэхн. навук. – 2010. – № 4. – С 40–43.

Журавков М. А. Фундаментальные и прикладные задачи трибофатики / М. А. Журавков // Тр. VI Междунар. симпозиума по трибофатике (ISTF 2010), 25 окт.–1 нояб. 2010 г. , Минск / редкол. : М. А. Журавков (пред. ) [и др. ]. – Минск : БГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 87–96.

Павловский И. Н. Компьютерное моделирование поврежденности трибофатической системы с помощью модели деформируемого твердого тела с опасным объемом /

И. Н. Павловский, С. С. Щербаков // Тр. VI Междунар. симпозиума по трибофатике (ISTF 2010), 25 окт. – 1 нояб. 2010 г. , Минск / редкол. : М. А. Журавков (пред. ) [и др. ]. – Минск : БГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 393–398.

Сосновский Л. А. Механика износоусталостного повреждения / Л. А. Со-сновский. – Гомель: БелГУТ, 2007. – 434 с.

Сосновский Л. А. Фундаментальные и прикладные задачи трибофатики: курс лекций/ Л. А. Сосновский, М. А. Журавков, С. С. Щербаков. – Минск: БГУ, 2011. – 488 с.

Щербаков С. С. Контактная задача. Анализ опасных объемов / С. С. Щербаков // Проблеми обчислювальноi механiки i мiцностi конструкцiй: зб. наук. праць / Днiпропетр. нац. ун-т; редкол. : А. П. Дзюба [и др. ]. – Днiпропетровськ : IМА-прес, 2009. − Вип. 13. –

С. 279–285.

Щербаков С. С. Механика трибофатических систем / С. С. Щербаков, Л. А. Сосновский. – Минск: БГУ, 2011. – 407 с.

Як цитувати
SсherbakovS. S., PsyrkovN. V., & Nasan’O. A. (1). Комп’ютерне моделювання пошкоджуваності системи прижим–ніж–опора у тривимірній постановці. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (19), 329-336. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/161