Поля тиску та градієнтів тиску в планетарних вихорах

  • V. I. Perehrest
  • N. N. Osypchuk
Ключові слова: планетарний вихор, поле тиску, градієнт тиску.

Анотація

Аналітично й чисельно досліджуються поля тиску та градієнтів тиску в планетарних вихорах, які є математичною моделлю первинного стану утворення планетарних систем. Показано, що такі поля є основним чинником утворення з планетарної туманності масивної зірки та зародків майбутніх планет при будь-якій первинній формі планетарної туманності.

Посилання

Альфвен Х. Структура и эволюционная история Солнечной системы / Х. Альфвен, Г. Аррениус. – К. : Наук. думка, 1981. – 332 с.

Климишин І. А. Фрагменти космології / І. А. Климишин. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – М. : Дрофа, 2003. – 840 с.

Перехрест В. І. Новий розв’язок гідродинамічних рівнянь Ейлера для сферичних вихрових течій / В. І. Перехрест, Р. В. Іванов // Вісник ДНУ. Сер. Механіка. – 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 60–64.

Перехрест В. І. Новий клас розв’язків гідродинамічних рівнянь Ейлера для осесиметричних вихорових течій / В. І. Перехрест // Доповіді НАН України. – К., 2004. – № 3. – С. 64–71.

Перехрест В. І. Планетарний вихор та гіпотези Лапласа і Вайцзекера / В. І. Перехрест // Вісник ДНУ. Сер. Механіка. – 2009. – Вип. 13, т. 2. – С. 113–124.

Перехрест В. І. Про структури планетарних вихорів і закономірності їх обертання / В. І. Перехрест, М. М. Осипчук // Вісник ДНУ. Сер. Механіка. – 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 110–118.

Струве О. Астрономия ХХ века / О. Струве, В. Зебергс. – М. : Мир, 1968. – 548 с.

Bodenheimer P. Multiple fragmentataion of protostars / P. Bodenheimer, A. Burkert, R. J. Klein, A. Boss // Protostars&Planets IV. – Arizona Press, 2000. – P. 675–701.

Boss. A. P. Edited Vince Maunings / A. P. Boss, S. S. Russel // Protostars&Planets IV. – Tucson : Arizona Press, 2000. – 378 p.

Boss. A. P. Rapid formation of outer giant planets by disk instabiliny / A. P. Boss // Astroph. Journal, 10 December 2003. – P. 577–581.

Mudryk I. R. RAPID: A fast, high resolution, flux-conservative algorithm desined for planet-disk interaction [Electronic resources] / I. R. Mudryk, N. W. Murray // The Journal of New Astronomy. – 2009. – [Cited 2008, 15 Dec.]. – Available from: http://arxiv.org/abs/0812.2938.

The Exoplanet Data Explorer [Electronic resources]. – Available from: http://exoplanets.org/table?datasets=explorer,kepler,other

Як цитувати
Perehrest, V. I., & Osypchuk, N. N. (1). Поля тиску та градієнтів тиску в планетарних вихорах. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 180-196. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/17