Вісесиметричні коливання конічних оболонок змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження

  • V. F. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • V. M. Melnik Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: конічні оболонки, змінна товщина, теорія оболонок типу Тимошенка, вимушені коливання, чисельні методи.

Анотація

В роботі розглянута задача про вісесиметричні коливання конічної оболонки змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження. Приведено постановку та розроблено алгоритм розв’язку поставленої задачі. Система диференціальних рівнянь базується на застосуванні теорії оболонок типу Тимошенка. Наведено конкретний приклад розрахунку динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при нестаціонарному навантаженні.

Біографія автора

V. F. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Амиро И. Я. Методы расчета оболочек. Т. 2. Теория ребристых оболочек /

И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. – К.: Наук. думка, 1980. – 376 с.

Григоренко Я. М. Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения переменной жесткости / Я. М. Григоренко. – К.: Наук. думка, 1973. – 228 с.

Григоренко Я. М. Теория оболочек переменной жесткости. Методы расчета оболочек / Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 4. - 544 с.

Григоренко Я. М. Свободные колебания оболочечных конструкций / Я. М. Григоренко, Е. И. Беспалова, А. Б. Китайгородский, А. И. Шинкарь. – К.: Наук. думка, 1986. – 172 с.

Гонткевич В. С. Собственные колебания пластинок и оболочек: справочник /

В. С. Гонткевич. – К.: Наук. думка, 1964. – 288 с.

Гузь А. Н. Конические оболочки, ослабленные отверстиями / А. Н. Гузь, П. З. Луговой, Н. А. Шульга. – К.: Наук. думка, 1976. – 161 с.

Коваленко А. Д. Основы термоупругости / А. Д. Коваленко. – К.: Наук. думка, 1970. – 307 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель. – К.: Изд. полигр. центр «Киевский ун–т», 2005. – 537 с.

Луговой П. З. О решении осесимметричных задач динамики подкрепленных конических оболочек на упругом основании / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Ю. А. Мейш // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009, вип. 13. – С. 142–148.

Преображенский И. Н. Устойчивость и колебания конических оболочек / И. Н. Преображенский, В. З. Грищак. – М.: Машиностроение, 1986. – 240 с.

Самарский А.А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М.: Наука, 1977. – 656с.

Як цитувати
Meish, V. F., & Melnik, V. M. (1). Вісесиметричні коливання конічних оболонок змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (18), 132-139. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/176