Визначення електрорушійної сили пластинчатих п’єзоелектричних перетворювачів при динамічних механічних навантаженнях

  • M. O. Shul’ga Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: загальна теорія визначення електрорушійної сили при довільних навантаженнях, квазістатичне наближення, гармонічні коливання.

Анотація

Розроблено теорію визначення електрорушійної сили кільцевих і дискових п’єзоелектричних перетворювачів при довільних у часі механічних навантаженнях. Проаналізовані випадки гармонічних і квазістатичних механічних збурень.

Біографія автора

M. O. Shul’ga, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Болкисев А. М. Электроакустическая чувствительность пьезокерамического цилиндра при гармоническом нагружении / А. М. Болкисев, С. И. Рудницкий, Н. А. Шульга // Прикл. механика. – 1989. – 25, № 12. – C. 68 – 73.

Евсейчик Ю. Б Чувствительность биморфного преобразователя типа металл-пьезокерамика / Ю. Б. Евсейчик, С. И. Рудницкий, В. М. Шарапов, Н. А. Шульга // Прикл. механика. – 1990. – 26, № 12. – C. 67 – 75.

Шульга М. О. Про варіаційний принцип Гамільтона-Остроградського і початково-крайові задачі електропружності / М. О. Шульга // Доп. НАН України. – 2008. – № 7. – С. 76-81.

Шульга М. О. Визначення електрорушійної сили п’єзоелектричних перетворювачів при динамічних механічних навантаженнях / М. О. Шульга // Доп. НАН України. – 2009. – № 1. – С. 70-74.

Шульга Н. А. Колебания пьезокермических тел / Н. А. Шульга, А. М. Болкисев. – К.: Наук. думка, 1990. – 228 с.

Шульга М.О. Резонансні електромеханічні коливання п’єзоелектрич¬них пластин / М. О. Шульга, В. Л. Карлаш. – К.: Наук. думка, 2008. – 270 с.

Шульга Н.А. Электроакустическая чувствительность пьезокерамической цилиндрической оболочки в акустической среде / Н. А. Шульга, С. И. Рудницкий, О. Б. Качаенко // Прикл. механика. – 1989. – 25, № 2. – C. 44 – 48.

Як цитувати
Shul’ga, M. O. (1). Визначення електрорушійної сили пластинчатих п’єзоелектричних перетворювачів при динамічних механічних навантаженнях. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (18), 227-234. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/185