Оцінка напружено-деформованого стану і несучої здатності просторових тіл з початковими тріщинами в умовах термосилового навантаження

  • S. O. Piskunov
  • O. I. Gulyar
  • О. О. Shkryl
Ключові слова: просторові тіла, коефіцієнт інтенсивності напружень, термосилове навантаження, напіваналітичний метод скінченних елементів, захисна оболонка реактора.

Анотація

Наведено опис методів визначення параметрів механіки руйнування в просторових тілах та на основі напіваналітичного методу скінченних елементів проведена оцінка напружено-деформованого стану захисної оболонки реактора з початковою тріщиною при дії термосилового навантаження. Отримані значення коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж фронту тріщини порівнюються з результатами розрахунку на дію окремо силового (внутрішнього тиску) і температурного навантажень.

Посилання

Атлури С. Вычислительные методы в механике разрушения: пер. с англ. – М. : Мир, 1990. – 392 с.

Баженов В. А. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах

руйнування просторових тіл: монографія / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров. – К. : КНУБА, 2005. – 298 с.

Баженов В. А. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах

континуального руйнування просторових тіл: монографія / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров. – К. : КНУБА, 2014. – 248 с.

Баженов В. А. Модифікований метод реакцій для визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування просторових призматичних тіл / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 88. – С. 18–23.

Баженов В. А. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 1. Теоретические основы и исследование эффективности конечно-элементной методики решения пространственных задач механики разрушения / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов [и др.] // Проблемы прочности. – 2011. – № 1. – С. 27–39.

Баженов В.А. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 2. Методика определения инвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ / В. А. Баженов, А. И. Гуляр, С. О. Пискунов [ и др.] // Проблемы прочности. – 2011. – № 2.– С. 17–32.

Морозов Е. М. Метод конечных элементов в механике разрушения / Е. М. Морозов, Г. П. Никишков. – М. : Либроком, 2010. – 256 с.

Морозов Е. М. ANSYS в руках инженера: Механика разрушения / Е. М. Морозов, А. Ю. Муйземнек, А. С. Шадский. – М. : Ленанд, 2008. – 456 с.

Черепанов Г. П. Механика хрупкого разрушения / Г. П. Черепанов. – М. : Наука, 1974. – 640 с.

Шкриль О. О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в двовимірних тілах при температурному навантаженні / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія

споруд. – К. : КНУБА, 2014. – Вип. 93. – С. 20–31.

Anderson T. L. Fracture mechanics: Fundamentals and Applications, Third Edition / T. L. Anderson. – CRC Press, 2005. – 640 p.

Guidelines on pressurized thermal shock analysis for WWER nuclear power plants IAEA, Vienna, 2006, IAEA-EBP-WWER-08/Rev. 1. – 73 p.

Як цитувати
Piskunov, S. O., Gulyar, O. I., & ShkrylО. О. (1). Оцінка напружено-деформованого стану і несучої здатності просторових тіл з початковими тріщинами в умовах термосилового навантаження. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 207-218. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/19