Структурно ймовірнісне моделювання втомного руйнування п’єзокерамічних перетворювачів енергії при циклічному навантаженні

  • D. V. Babich Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • A. I. Bezverhyi Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • T. I. Dorodnykh Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: трансверсально-ізотропний матеріал, мікропошкоджуваність, статичне і втомне руйнування, критична щільність мікротріщин.

Анотація

На основі сучасних представлень про механізм макроруйнування крихких матеріалів запропоновано статистичний критерій руйнування в мірах пошкоджуваності при статичному і кратному навантаженні трансверсально-ізотропних матеріалів. Даний критерій в поєднанні зі структурно-ймовірністною моделлю накопичення мікродефектів дозволяє проводити оцінку довговічності, залишкової міцності та інш. п’єзокерамічних виробів при електропружному навантаженні.

Біографії авторів

D. V. Babich, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р техн.наук
A. I. Bezverhyi, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фiз.-мат. наук
T. I. Dorodnykh, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. фiз.-мат. наук

Посилання

Афанасьев Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов /

Н. Афанасьев.– К. : Изд. АН УССР, 1953. – 128 c.

Бабич Д. В. Устойчивость оболочек вращения при наличии микро-разрушений /

Д. В. Бабич // Прикладная математика и механика. – 2003. – Вып. 67, № 5. – C. 885–895.

Бабич Д. В. О локальной устойчивости сжатых оболочек вращения при

микроразрушениях в материале / Д. В. Бабич // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2003. – № 5. – C. 128–136.

Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций / В. Болотин. – М. : Машиностроение, 1984. – 312 с.

Волков С. Д. Статистическая теория прочности / С. Волков. – М. : Машгиз, 1960. – 176 с.

Гринченко В. Т. Электроупругость / В. Т. Гринченко, А. Ф. Улитко, Н. А. Шульга. – К. : Наук. Думка, 1989. – 279 с.

Критерии прочности и пластичности конструкционных материалов / [И. И. Гольденблат, В. А. Копнов]. – М. : Машиностроение, 1968. – 192 с.

Микромеханика разрушения полимерных материалов / [В. П. Тамуж, В. С. Куксенко]. – Рига: Зинатне, 1978. – 294 с.

Писаренко Г. Г. Прочность пьезокерамики / Г. Г. Писаренко. – К. : Наук. думка, 1987. – 232 c.

Статистические закономерности малоциклового нагружения / [Н. А. Махутов,

В. В Зацаринный, Ж. М. Базарас]. – М. : Наука, 1989. – 252 c.

Трощенко В. Т. Сопротивление усталости металлов и сплавов: справочник в 2 частях. Часть 1. / В. Т. Трощенко, Л. А. Сосновский. – К. : Наукова думка, 1987. – 510 с.

Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел / [В. З. Партон, Б. А. Кудрявцев ]. – М. : Наука, 1988. – 470 c.

Babich D. V. Simulation of Coupled Processes of Deformation and Cracking in Elastic Brittle Materials / D. V. Babich // Strength of Materials. – 2010. – Vol. 36, № 2. – P. 178–184.

Babich D. V. Geometry effects of plane microdamages on the material deformation behavior / D. V. Babich // Strength of Materials. – 2011. – Vol. 43, № 3. – P. 352–362.

Babich D. V.On dispersed microdamageability of elastic-brittle materials under

deformation / D. Babich, V. Bastun // J. Strain Analysis. – 2010. – Vol. 45, № 1. – P. 57–66.

Salganik R. L. Mechanics of bodies with many cracs / R. L. Salganik // Mechanics of Solids. 1973. – Vol. 8, № 4. – P. 135–143.

Як цитувати
Babich, D. V., Bezverhyi, A. I., & Dorodnykh, T. I. (1). Структурно ймовірнісне моделювання втомного руйнування п’єзокерамічних перетворювачів енергії при циклічному навантаженні. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 5-26. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/2