Алгоритм визначення частоти і початкової фази смуг голографічної інтерферограми

V. F. Rozhkovskij, N. V. Sagan

Анотація


Для вирішення задачі інтерпретації інтерферограм із застосуванням методу скінченних елементів розроблений алгоритм попереднього розпізнавання. Цей алгоритм містить такі операції: визначення поля напрямів, побудова рангової кривої, спектральний аналіз, виключення деяких гармонік і об'єднання тих, що залишилися. Наводяться результати дослідження ефективності запропонованого алгоритму.


Ключові слова


інтерпретація інтерферограм; метод скінченних елементів; поле напрямів; відновлення фаз інтерферограми.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Методы компьютерной обработки изображений: Учебное пособие / под. редакцией В. А. Сойфера. – М. : Физматлит, 2003. – 780 с.

Рожковский В. Ф. Применение метода конечных элементов для расшифровки голографических интерферограмм / В. Ф. Рожковский, Н. А. Бузская // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. Ракетно-космічна техніка. – 2006. – Вип. 9. – С. 98–105.

Рожковский В. Ф. Применение метода конечных элементов для построения поля направлений в задаче интерпретации интерферограмм / В. Ф. Рожковский, Н. В. Саган // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 18. – С. 175–182.

Рожковский В. Ф. Способы предварительного распознавания при расшифровке интерферограмм методом конечных элементов / В. Ф. Рожковский, Н. А. Бузская // Системные технологии. – Д., 2005. – № 4 (39) – С. 3–12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.