Алгоритм визначення частоти і початкової фази смуг голографічної інтерферограми

  • V. F. Rozhkovskij
  • N. V. Sagan
Ключові слова: інтерпретація інтерферограм, метод скінченних елементів, поле напрямів, відновлення фаз інтерферограми.

Анотація

Для вирішення задачі інтерпретації інтерферограм із застосуванням методу скінченних елементів розроблений алгоритм попереднього розпізнавання. Цей алгоритм містить такі операції: визначення поля напрямів, побудова рангової кривої, спектральний аналіз, виключення деяких гармонік і об'єднання тих, що залишилися. Наводяться результати дослідження ефективності запропонованого алгоритму.

Посилання

Методы компьютерной обработки изображений: Учебное пособие / под. редакцией В. А. Сойфера. – М. : Физматлит, 2003. – 780 с.

Рожковский В. Ф. Применение метода конечных элементов для расшифровки голографических интерферограмм / В. Ф. Рожковский, Н. А. Бузская // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. Ракетно-космічна техніка. – 2006. – Вип. 9. – С. 98–105.

Рожковский В. Ф. Применение метода конечных элементов для построения поля направлений в задаче интерпретации интерферограмм / В. Ф. Рожковский, Н. В. Саган // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 18. – С. 175–182.

Рожковский В. Ф. Способы предварительного распознавания при расшифровке интерферограмм методом конечных элементов / В. Ф. Рожковский, Н. А. Бузская // Системные технологии. – Д., 2005. – № 4 (39) – С. 3–12.

Як цитувати
Rozhkovskij, V. F., & Sagan, N. V. (1). Алгоритм визначення частоти і початкової фази смуг голографічної інтерферограми. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 219-229. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/20