Динамічна поведінка двошарових циліндричних оболонок в грунтовому середовищі при нестаціонарних навантаженнях

  • V. F. Meish Інститут механіки ім. С. П.Тимошенка Національної академії наук України, Київ
  • Yu. А. Meish Інститут механіки ім. С. П.Тимошенка Національної академії наук України, Київ
Ключові слова: трикомпонентне ґрунтове середовище, двошарова циліндрична оболонка, чисельні методи.

Анотація

Розглянуто задачі взаємодії двошарових циліндричних оболонок з ґрунтовим середовищем. Ґрунтове середовище моделюється вісесиметричними диференціальними рівняннями одновимірних течій згідно моделі нелінійного рідкого багатокомпонентного середовища. Побудовано чисельний алгоритм для розв’язування поставленої задачі. Проаналізовано закономірності розповсюдження хвиль в системі циліндрична оболонка – ґрунтове середовище .

Біографії авторів

V. F. Meish, Інститут механіки ім. С. П.Тимошенка Національної академії наук України, Київ
д-р фіз.-мат. наук
Yu. А. Meish, Інститут механіки ім. С. П.Тимошенка Національної академії наук України, Київ
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Головко К. Г. О решении осесимметрических задач динамики цилиндрических оболочек на упругом основании / К. Г. Головко, П. З.Луговой, В. Ф. Мейш // Прикл. механика. – 2007. – 43, № 12. – С. 85 – 94.

Головко К. Г. Динамическое поведение сферических оболочек на упругом основании типа при импульсных загрузках / К. Г. Головко, П. З.Луговой, В. Ф. Мейш // Системні технології. Математичні проблеми технічної механіки. – 2007, №4(51). – С. 9 −13.

Луговий П. З. Хвильові процеси в системі сферична оболонка – грунтове середовище при імпульсному навантаженні / П. З. Луговий, В. Ф. Мейш // Вісн. Нац. транспорт. ун-ту: в 2 част.: Ч. 1. – К.: НТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 93 – 98.

Ляхов Г. М. Волны в грунтах и пористых многокомпонентных средах / Г. М. Ляхов. – М.: Наука,1982. – 288 с.

Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможности их анализа / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – К.: Сталь, 2000. – 600 с.

Рождественский Б. Л. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике. / Б. Л. Рождественский, Н. Н. Яненко. – М.: Наука, 1978. – 688 с.

Флетчер К. Вычислительные методы в динамике гидкостей / К. Флетчер. Т. 2. – М.: Мир, 1991. – 552 с.

Янютин Е. Г. Задачи импульсного деформирования элементов конструкций. / Е. Г. Янютин, И. В. Янчевский, А. В. Воропай, А. С. Шарапата. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – 392 с.

Як цитувати
Meish, V. F., & MeishY. А. (1). Динамічна поведінка двошарових циліндричних оболонок в грунтовому середовищі при нестаціонарних навантаженнях. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (17), 195-201. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/209