Комп'ютерний аналіз процесів адгезійного руху

  • A. I. Mikhalchuk Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
  • V. I. Kuzmenko Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
Ключові слова: aдгезійний рух, контактна задача, варіаційний метод, метод скінченних елементів.

Анотація

Розглядається методологія числового дослідження адгезійного способу руху по поверхні. Використовується формулювання контактної задачі у вигляді варіаційної нерівності. Викладено особливості алгоритму розв’язання й виконане дослідження практичної збіжності.

Біографія автора

V. I. Kuzmenko, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Главачек И. Решение вариационных неравенств в механике / И. Главачек, Я. Гаслингер, И. Нечас, Я. Ловишек. – М.: Мир, 1986. – 270 с.

Гловински Р. Численное исследование вариационных неравенств / Р. Гловински, Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер. – М.: Мир, 1979. – 574 с.

Дюво Г. Неравенства в механике и физике / Г. Дюво, Ж.-Л. Лионс. – М., Наука, 1980. – 384 с.

Кравчук А. С. Вариационные и квазивариационные неравенства в механике. / А. С. Кравчук – М., 1997. – 338 с.

Кузьменко В. И. Исследование напряженного состояния тела в контактных задачах адгезионного движения / В. И. Кузьменко, А. И. Михальчук. // Вісник Дніпропетровського університету: Механіка. Вип. 8, т. 2. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 129 – 136.

Кузьменко В. И. Модель адгезионного движения с ограничением контактных напряжений / В. И. Кузьменко, А. И. Михальчук. // Математичні проблеми технічної механіки 2006: матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ 2006. С. 116 – 117.

Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – М.: Мир, 1972. – 160 с.

Як цитувати
MikhalchukA. I., & KuzmenkoV. I. (1). Комп’ютерний аналіз процесів адгезійного руху. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (17), 202-210. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/210