Комп'ютерний аналіз процесів адгезійного руху

A. I. Mikhalchuk, V. I. Kuzmenko

Анотація


Розглядається методологія числового дослідження адгезійного способу руху по поверхні. Використовується формулювання контактної задачі у вигляді варіаційної нерівності. Викладено особливості алгоритму розв’язання й виконане дослідження практичної збіжності.


Ключові слова


aдгезійний рух; контактна задача; варіаційний метод; метод скінченних елементів.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Главачек И. Решение вариационных неравенств в механике / И. Главачек, Я. Гаслингер, И. Нечас, Я. Ловишек. – М.: Мир, 1986. – 270 с.

Гловински Р. Численное исследование вариационных неравенств / Р. Гловински, Ж.-Л. Лионс, Р. Тремольер. – М.: Мир, 1979. – 574 с.

Дюво Г. Неравенства в механике и физике / Г. Дюво, Ж.-Л. Лионс. – М., Наука, 1980. – 384 с.

Кравчук А. С. Вариационные и квазивариационные неравенства в механике. / А. С. Кравчук – М., 1997. – 338 с.

Кузьменко В. И. Исследование напряженного состояния тела в контактных задачах адгезионного движения / В. И. Кузьменко, А. И. Михальчук. // Вісник Дніпропетровського університету: Механіка. Вип. 8, т. 2. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 129 – 136.

Кузьменко В. И. Модель адгезионного движения с ограничением контактных напряжений / В. И. Кузьменко, А. И. Михальчук. // Математичні проблеми технічної механіки 2006: матеріали конф. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ 2006. С. 116 – 117.

Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – М.: Мир, 1972. – 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.