ЕФЕКТ ТЕРМІЧНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ В БІМАТЕРІАЛІ З МІЖФАЗНОЮ ЩІЛИНОЮ ЗМІННОЇ ВИСОТИ, ЗАПОВНЕНОЮІДЕАЛЬНИМ ГАЗОМ

  • Х. І. Середницька Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів
Ключові слова: ефект термічної ректифікації, щілина змінної висоти, термоопір, тиск, ідеальний газ.

Анотація

Вивчено явище термічної ректифікації в біматеріалі з заповненою ідеальним газом між фазною щілиною змінної висоти. Вплив газу на теплообмін між берегами щілини змодельовано термоопором, пропорційним розкриттю щілини. Для визначення тиску газу використано рівняння Клапейрона – Менделєєва. Відповідну задачу термопружності зведено до нелінійної системи сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь відносно розкриття щілини та стрибка температури між її берегами. На основі її розв’язку проаналізовано залежності розподілу термоопору щілини та показника термічної ректифікації від густини теплового потоку, коефіцієнта теплопровідності газу та його маси.  

Посилання

Кит Г. С., Побережный О. В.Термоупругоесостояние безконечного тела с те-плопроводящей круговой трещиной // Тепловые напряжения в элементах конструк-ций. 1970. № 9. C. 78–88.

Мартиняк Р. М., Середницька Х. І. Контактні задачі термопружності для між-фазнихтріщин в біматеріальних тілах. Львів: Растр-7, 2017. 68 с.

Мартыняк Р. М., Гончар Х. И. Термоупругое деформирование биматериала с межфазным дефектом, заполненным теплопроводной средой // Теорет. и прикл. механика. 2005. Вып. 41. С. 58–62..

Середницька Х. І., Мартиняк Р. М. Ефективні міжфазні параметри біматеріа-лу з періодичною системою міжфазних теплопроникних тріщин // Фізико-мате¬матичне моделювання та інформаційні технології. 2016. Вип. 23. C. 161–168.

Чумак К. А. Ефект напрямленості теплового потоку у разі заповненого тепло-проникним середовищем зазору на межі двох тіл // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. 2013. Вип. 17. С. 219–225.

Bahrami M., Yovanovich M. M., and Culham J. R. Thermal joint resistances of conforming rough surfaces with gas-filled gaps // J Thermophys. Heat Transf. 2004; Vol.18. P. 318–325.

Chumak K., Martynyak R. Thermal rectification between two thermoelastic solids with a periodic array of rough zones at the interface // Int. J. Heat Mass Transf. 2012. Vol.55. No 21–22. P. 5603–5608.

Kuo A.-Y. Interface crack between two dissimilar half-spaces subjected to a uniform heat flow at infinity – opencrack // ASME J. Appl. Mech. 1990. Vol.57. No 2. P. 359–364.

Madhusudana C. V. Thermal contact conduction and rectification at low joint pressures // Int. Comm. Heat Mass Transf. 1993. Vol 20. No 1. P. 123–132.

Опубліковано
2020-01-03
Як цитувати
Середницька, Х. І. (2020). ЕФЕКТ ТЕРМІЧНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ В БІМАТЕРІАЛІ З МІЖФАЗНОЮ ЩІЛИНОЮ ЗМІННОЇ ВИСОТИ, ЗАПОВНЕНОЮІДЕАЛЬНИМ ГАЗОМ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 1(28), 221. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/212