Ітераційний метод ідентифікації тріщини на границі поділу двох матеріалів

D. V. Tereschenko, V. V. Loboda

Анотація


Розглянуто задачу визначення наявності, місця розташування і розміру тріщини на межі розділу двох ізотропних однорідних матеріалів. Розроблений підхід, заснований на мінімізації функції нев'язки між деформаційною характеристикою досліджуваного зразка і такого ж зразка, в якому параметри тріщини розглядаються як змінні, на яких шукається мінімум нев'язки.


Ключові слова


тріщина; ідентифікація; функція нев'язки; подовжні деформації.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ватульян А. О. Идентификация внутренней трещины в ортотропной упругой среде / А. О. Ватульян, И. В. Баранов // Межвуз. сб. научн. тр. – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2002.− Вып. 2. – C. 104 – 110.

Ватульян А. О. Асимптотический подход к решению обратной задачи о реконструкции полости в упругом слое / А. О. Ватульян, О. А. Беляк. – Вестн. Донецк. ун., Сер. А. естественные науки. −2006. − Вып. 1. – C. 7 – 79.

Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич.– М.: Мир, 1985. – 319 C.

Кабанихин С. И. Обратные и некорректные задачи / С. И. Кабанихин. – СНИ, 2008. – 458 с.

Каневский И. Н. Неразрушающие методы контроля: учеб. пособие / И. Н. Каневский, Е. Н. Сальникова. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 243 c.

Новацкий В. К. Теория упругости / В. К. Новацкий. – М.: Мир, 1975. – C. 303 – 306.

Норри Д. Введение в метод конечных элементов: пер. с англ / Д. Норри, Ж. де Фриз. – М. : Мир, 1981. – C. 182 – 186.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.