Алгоритм оптимального проектування кільцевих пластин за оцінкою кінцевого стану з урахуванням впливу агресивного середовища

О. G. Vasylenko, А. P. Dzjuba

Анотація


Розглянуте застосування методу оптимального проектування за оцінкою
кінцевого стану конструкції, що знаходиться в умовах впливу агресивного
середовища, на прикладі розв’язування задачі оптимального проектування тонких кільцевих пластинок. Результати розв’язування задачі ілюструють змінні у часі розподіли матеріалу по радіусу пластинок, величини відносних напружень та прогинів у кінцевий момент втрати несучої здатності пластинок.


Ключові слова


кільцеві пластинки; алгоритм оптимального проектування; корозійне ураження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко О. Г. Оптимізація елементів фермових конструкцій з урахуванням спільної дії силових навантажень та агресивного середовища// Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Д.: Наука і освіта, 2008. − Вип. 12. – С. 20 – 33.

Гутман Э. М. Прочность газопромысловых труб в условиях коррозионного износа / [Э. М. Гутман, Р. С. Зайнулин, А. Т. Шаталов и др.]. – М.: Недра, 1984. – 80 с.

Гутман Э. М. Механохимия металлов и защита от коррозии, изд-во 2 / Э. М. Гутман. – М.: Металлургия, 1981. – 270 с.

Дзюба А. П. Алгоритм зміни конфігурації поперечного перерізу стрижневого елемента при складному згині в умовах корозійного зношування / А.П. Дзюба, О.О. Кузьміна // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Д.: ДНУ, 2000. − Вип. 3. – Т. 2. – С. 20 – 29.

Дзюба А. П. Про один підхід до розв’язання задач оптимізації елементів конструкцій з урахуванням спільної дії силових навантажень та агресивного середовища / А. П. Дзюба, О. Г. Василенко, О. А. Дзюба // Методи розв’язання прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – Д.: Наука і освіта, 2007. − Вип. 8. – С. 55 – 67.

Дзюба А. П. Оптимизация формы круглых пластин и оболочек вращения / А. П. Дзюба, Л. Д. Левитина. – Д.: ДГУ, 1985. – 124 с.

Зеленцов Д. Г. Обзор исследований по применению методов нелинейного математического программирования к оптимальному проектированию конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / Д. Г. Зеленцов, Г. В. Филатов // Вопросы химии и химической технологии. – 2002. – №4. – С. 108 – 115.

Овчинников И. Г. Расчет и оптимальное проектирование конструкций, подверженных коррозионному износу / И. Г. Овчинников, Ю. М. Почтман. – Д.: ДНУ, 1994. – 112 с.

Петров В. В. Расчет элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / В. В. Петров, И. Г. Овчинников, Ю. М. Шихов. – Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 285 с.

Почтман Ю. М. Методы расчета надежности и оптимального проектирования конструкций, функционирующих в экстремальных условиях / Ю. М. Почтман, М. М. Фридман. – Д.: Наука и образование, 1997. – 134 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.