Дискретна модель плоского елемента скінченних розмірів для ортотропного середовища

  • A. D. Shamrovsky
  • T. A. Miniailo
Ключові слова: дискретна модель, плоска задача, ортотропне середовище, деформація, напружений стан, жорсткість.

Анотація

Представлено дискретну модель ортотропного середовища у вигляді прямокутного елемента скінченного розміру, що може бути використана для розв’язання плоских, статичних, фізично лінійних, статичних задач теорії пружності. Дискретний елемент представлений системою з шести пружних зв’язків попарно поєднаних в чотирьох вузлах. Кожен пружний зв'язок має одночасно дві різні жорсткості, вплив кожної з яких на підсумкову реакцію залежить від форми деформації елемента в цілому. Наведено шляхи отримання жорсткостей пружних зв’язків елемента як на основі класичних рівнянь теорії пружності, так і безпосередньо з експериментальних даних.

Посилання

Амбарцумян С. А. Теория анизотропных пластин: прочность, устойчивость и колебания / С. А. Амбарцумян. – М. : Физматгиз, 1967. – 268 с.

Лехницкий Г. С. Плоская статическая задача теории упругости анизотропного тела / Г. С. Лехницкий // Прикладная математика и механика. – 1937. – Т. 1, вып. 1. – С. 77–89.

Лехницкий Г. С. Анизотропные пластинки / Г. С. Лехницкий. – М. : Гостехиздат, 1947. – 355 c.

Лехницкий Г. С. Теория упругости анизотропного тела / Г. С. Лехницкий. – М. : Наука, 1977. – 446 с.

Михлин С. Г. Плоская деформация в анизотропной среде / С. Г. Михлин // Труды Сейсмологического института Академии наук СССР. – 1936. – № 76. – С. 1–19.

Рабинович А. Л. О расчете ортотропных слоистых панелей на растяжение, сдвиг и изгиб / А. Л. Рабинович // Труды Министерства авиационной промышленности. – 1948. – № 675. – 45 с.

Савин Г. Н. Основная плоская статическая задача теории упругости для

анизотропной среды / Г. Н. Савин // Труды Института строительной механики

АН УССР. – 1938. – № 32. – С. 1–55.

Шамровский А. Д. Решение плоских статических задач механики деформируемого твердого тела при помощи дискретных моделей, получаемых на основе экспериментальных данных / А. Д. Шамровский, Ю. А. Лымаренко, Д. Н. Колесник // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д. : Ліра, 2011. – Вип. 17. – С. 274–288.

Шерман Д. И. Плоская задача теории упругости для анизотропной среды / Д. И. Шерман // Труды Сейсмологического института Академии наук СССР. – 1938. – № 86. – С. 51–78.

Matlock H. A discrete-element analysis for anisotropic skew plates and grids: research report / H. Matlock, M. R. Vora. – Austin, Texas: University of Texas at Austin –1970. – 222 p.

Nataraj N. On a mixed-hybrid finite element method for anisotropic plate bending

problems / N. Nataraj, P. K. Bhattacharyya, S. Balasundaram, S. Gopalsamy //

Int. J. Numer. Meth. Engng. – 1996. – №. 39. – P. 4063–4089.

Panda S. C. Finite element analysis of laminated composite plates / S. C. Panda, R. Natarajan // Int. J. Numer. Meth. Engng. – 1979. – №. 14. – P. 69–79.

Як цитувати
Shamrovsky, A. D., & Miniailo, T. A. (1). Дискретна модель плоского елемента скінченних розмірів для ортотропного середовища. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 263-272. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/24