Вільні коливання підкріплених ребрами конструктивно неоднорідних циліндричних оболонок

A. S. Kairov, O. I. Vlasov

Анотація


Приведено результати досліджень власних частот і форм вільних коливань  тонких пружних підкріплених ребрами циліндричних оболонок обертання. Задача розв’язується в лінійній постановці методом Рітца з урахуванням дискретного розміщення ребер.


Ключові слова


вільні коливання; циліндричні оболонки; підкріплюючі ребра.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Амиро И. Я. Учет дискретного размещения ребер при изучении напряженно-деформированного состояния, колебаний и устойчивости ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий // Прикл. механика. – 1998. – Т. 34, № 4. – С. 3 – 22.

Заруцкий В. А. О комплексных экспериментальных исследованиях устойчивости и колебаний конструктивно-неоднородных оболочек / В. А. Заруцкий // Прикл. механика. – 2001. – Т.37, № 8. – С.38-67.

Каиров А. С. Экспериментальное исследование свободных колебаний подкрепленных цилиндрических оболочек с присоединенными твердыми телами / А. С. Каиров, Л. А. Латанская, В. А. Каиров // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Д.: ІМА-прес. – 2009. – Вып. 13. – С. 107 – 113.

Каиров А. С. Влияние отверстий на собственные колебания подкрепленных оболочек вращения / А. С. Каиров // Теорет. и прикл. механика. – Харьков: Основа. – 2000. – Вып. 31. – С. 131 – 137.

Каиров А. С. О собственных колебаниях подкрепленных оболочек с присоединенными телами / А. С. Каиров, В. П. Шевченко // Збiрник наукових праць Укр. державного морського технiчн. ун-ту. – Миколаїв: УДМТУ. – 2000. – № 5 (371). – С. 121 – 130.

Колебания ребристых оболочек вращения / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий, В. Н. Ревуцкий. – К.: Наук. думка, 1988. – 172 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.