Багатокритеріальні ітераційні методи оптимізації задач нелінійного програмування з упорядкованим розміщенням точок на поверхні розв’язків

V. Y. Kutkovetsky, M. V. Turti

Анотація


Допоміжні контрольні прямі лінії перетинають поверхню рішень в упорядковано розміщених на ній точках і дають можливість для різних змінних однієї задачі отримати оптимальний ітераційно-точний, дискретний та цілочисловий розв’язок багатокритеріальних нелінійних чи лінійних задач математичного програмування з обмеженнями або при прямому пошуку оптимуму.


Ключові слова


багатокритеріальні задачі; оптимізація; нелінійне програмування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зайченко Ю. П. Дослідження операцій / Ю. П. Зайченко. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 816 с.

Кутковецький В. Я. Ітераційний метод оптимізації дискретних задач математичного програмування з лінійними нерівностями / В. Я. Кутковецький // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 121, т. 134. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 94 – 98.

Кутковецький В. Я. Оптимізація нелінійних дискретних задач дослідження операцій переміщенням по упорядкованим точкам поверхні розв’язків / В. Я. Кутковецький // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць. /

Дніпропетровський національний університет – Д.: Наука і освіта, 2010. – Вип. 14. – С. 210 – 215.

Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – М.: Высш. шк., 2002. – 544 с.

Турти М. В. Ітераційні методи оптимізації моделей математичного програмування та однозначних нечітких систем / М. В. Турти, В. Я. Кутковецький, О. І. Комарова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Д.: ІМА-прес, 2009. – Вип. 13. – С. 248 – 256.

Турти М. В. Впроваджування точок на поверхні рішень в задачах математичного програмування / М. В. Турти // Іноваційні технології в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріал Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: НУК ім. Адмірала С. О. Макарова, 2010. – С. 394 – 396.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.