Eкспериментальне дослідження форм закритичного хвилеутворення поздовжньо-стиснутих циліндричних оболонок з технологічними недосконалостями

V. I. Olevs’kyy

Анотація


Досліджено спільний вплив технологічних недосконалостей на форму закритичного хвилеутворення гладкої циліндричної оболонки. Дослідження проведені методом багатофакторного експерименту. Результати досліджень можуть бути використані для побудови наближених аналітичних виразів для переміщень конструкції після втрати стійкості.


Ключові слова


тонкостінні оболонки; багатофакторний експеримент; хвилеутворення.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бинкевич Е. В. Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек при неоднородном сжатии / Е. В. Бинкевич, В. Л. Красовский // Труды VIII Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. М.: Наука, 1973. – С. 246 – 249.

Гудрамович В. С. Устойчивость упруго-пластических оболочек: монография / В. С. Гудрамович. – К.: Наук. думка, 1987. – 216 с.

Красовский В. Л. Деформирование и выпучивание гладких и подкрепленных цилиндрических оболочек при статическом нагружении (экспериментально-теоретическое исследование): дис. д-ра техн. наук: 05.23.17 / Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. – Д., 2000. – 367 c.

Мильцын А. М. Влияние технологических несовершенств на устойчивость тонкостенных оболочек (многофакторный подход). Ч. I / А. М. Мильцын // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – 1992. – N 6. – С. 181 – 188.

Мильцын А. М. Нелинейное взаимодействие технологических несовершенств и их влияние на устойчивость тонкостенных оболочек (многофакторный подход). Ч. II / А. М. Мильцын. // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – 1993. – N 1. – С. 178–184.

Мильцын А. М. Многофакторное исследование продольно сжатых цилиндрических оболочек с технологическими несовершенствами типа конусности и овальности / А. М. Мильцын, В. И. Олевский, В. В. Плетин // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2010. – № 14. – С. 254 – 266.

Моссаковский В. И. Деформирование и устойчивость технологически несовершенных цилиндрических оболочек при неоднородном напряженном состоянии / В. И. Моссаковский, А. М. Мильцын, В. И. Олевский // Проблемы прочности. – 1990. - N12. – C.28 – 32.

Пилов П. И. Моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в задачах обогащения [Текст]: монографія / П. И. Пилов, А. М. Мильцын, В. И. Олевский. – Д.: Наука та освіта, 1992. – 174 с.

Преображенский И. Н. Устойчивость и колебания конических оболочек : монография / И. Н. Преображенский, В. З. Грищак. – М., 1986. – 240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.