Аналіз зміцнення поверхневого шару із застосуванням розв’язку контактної задачі

A. G. Popovich, V. G. Shevchenko

Анотація


Проведено аналіз розподілу інтенсивності напружень по глибині при стисканні двох тіл у залежності від кривин їхніх поверхонь. Отримано співвідношення зусиль деформування при попередньому та остаточному зміцненні поверхневим пластичним деформуванням робочими тілами різних розмірів.


Ключові слова


поверхневий шар; інтенсивність напружень; сила деформування; кривина поверхні; площадка контакту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Каледин Б. А. Повышение долговечности деталей поверхностным деформированием. / Б. А. Каледин, П. А. Чепа; под ред. Ю. В. Скорынина. − Минск: Наука и техника, 1974. – 232 с.

Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н. Н. Малинин. − М.: Машиностроение, 1975. – 400 с.

Одинцов Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: справочник / Л.Г. Одинцов. − М.: Машиностроение, 1987. – 328 с.

Пшибыльский В. Технология поверхностной пластической обработки: Пер. с польск. / В. Пшибыльский; под. ред. А. Ф. Пименова. – М.: Металлургия, 1991. – 479 с.

Расчеты на прочность в машиностроении. Т. 2. / [ С. Д. Пономарев, В. Л. Бидерман, К. К. Лихарев [и др.]; под ред. С. Д. Пономарева. – М.: Машгиз, 1958. – 974 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.