Про максимум швидкості падіння однорідної кулі з експонентним зростанням радіуса

  • K. V. Avramov Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
  • V. P. Olshanskii Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
  • S. V. Olshanskii Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
Ключові слова: мінімум швидкості падіння, функції Бесселя, аеродинамічний опір, асимптотика.

Анотація

В функціях Бесселя аналітично розв’язана нелінійна задача про обчислення швидкості падіння однорідної сферичної частки, радіус якої зростає в часі по  показниковому закону. Встановлено, що при польоті частки в середовищі з квадратичним опором швидкість її центру мас може мати мінімум або бути монотонною функцією. Досліджено екстремальні властивості швидкості.

Біографії авторів

K. V. Avramov, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
д-р техн. наук
V. P. Olshanskii, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Абрамовиц А. Справочник по специальным функциям (с формулами, графиками и математическими таблицами) / А. Абрамовиц, И. Стиган. – М.: Наука, 1979. – 832 с.

Жуковский Н. Е. Механика системы. Динамика твёрдого тела / Н. Е. Жуковский – М. : Оборонгиз, 1939. – 293 с.

Мещерский И. В. Работы по механике тел переменной массы / И. В. Мещер-ский. – М. : ГИТТЛ, 1952. – 276 с.

Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике / И. В. Мещер-ский М.: Наука, 1986. – 448с.

Ольшанский В. П. Аналитические решения уравнения Мещерского, описывающие вертикальное движение шара убывающей массы / В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Техническая механика. – 2009. – № 4. – С. 36–42.

Циолковский К. Э. Собр. соч. / К. Э. Циолковский. − М.: AH CCCP.– 1954, т.2.

Corless R. M. On The Lambert W Function / [R. M. Corless, G. H. Gonnet, D. E. G. Hare, D. J. Jeffrey and others] // Advances in Computational Math. – 1996. – № 5. – P. 329 – 359.

Ol’shanskii V. P. On the maximum of the vertical fall velocity of a homogeneous sphere whose radius changes by the exponential law / V. P. Ol’shanskii, S. V. Ol’shanskii // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2009, – Vol. 82, N 4. – P. 732–736.

Як цитувати
Avramov, K. V., Olshanskii, V. P., & Olshanskii, S. V. (1). Про максимум швидкості падіння однорідної кулі з експонентним зростанням радіуса. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 9-17. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/266