Вплив початкових деформацій на коефіцієнт інтенсивності напружень в задачі про тріщину нормального відриву в шарі

  • S. Yu. Babich Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • E. M. Borysov Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • A. B. Kulyk Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • V. F. Lazar Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: початкові напруження, коефіцієнт інтенсивності напружень, рівняння Фредгольма, косинус-претворення Фурьє.

Анотація

В роботі розглянута вісесиметрична задача теорії пружності про тріщину нормального відриву, яка знаходиться в шарі з початковими напруженнями. Всі дослідження проведені в загальній формі для стисливих та нестисливих тіл за довільної структури пружного потенціалу. З проведених чисельних розрахунків для матеріалів з потенціалами Бартенєва − Хазановича (нестисливі тіла) та потенціалів гармонічного типу (стисливі тіла) виявлені основні закономірності впливу початкових напружень на коефіцієнт інтенсивності напружень.

Біографії авторів

S. Yu. Babich, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р техн. наук
E. M. Borysov, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. фіз.-мат. наук
A. B. Kulyk, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. фіз.-мат. наук
V. F. Lazar, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. техн. наук

Посилання

Гузь А. Н. Статика и динамика упругих оснований с начальными (остаточными) напряжениями / А. Н. Гузь, С. Ю. Бабич, Ю. П. Глухов. – Кременчуг: Press line, 2007. – 795 с.

Уфлянд Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости / Я. С. Уфлянд. – Л.: Наука, 1967. – 403 с.

Як цитувати
Babich, S. Y., Borysov, E. M., Kulyk, A. B., & Lazar, V. F. (1). Вплив початкових деформацій на коефіцієнт інтенсивності напружень в задачі про тріщину нормального відриву в шарі. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 26-32. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/268