Моделювання підростання тріщини на основі числового роз’вязку задачі плоского деформованого стану

  • V. R. Bogdanov Национальный транспортный университет, Киев
  • G. T. Sulym Львовский национальный университет им. И. Франка, Львов
Ключові слова: компактний зразок, пластичні деформації, ріст тріщини.

Анотація

З використанням різницевих методів досліджується плоский деформований стан достатньо товстого компактного зразка для визначення в’язкості руйнування (тріщиностійкості) в нестаціонарній пружно-пластичній постановці з урахуванням підростання тріщини за навантаження, яке прикладене до локалізованої області та змінюється з часом за лінійним законом. Умовою підростання тріщини вважається локальний критерій крихкого руйнування. Визначені зміни напружень, параметра Одквіста, пластичних деформацій.

Біографії авторів

V. R. Bogdanov, Национальный транспортный университет, Киев
канд. фіз.-мат. наук
G. T. Sulym, Львовский национальный университет им. И. Франка, Львов
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Аркулис Г. Э. Теория пластичности / Г. Э. Аркулис , В. Г. Дорогобид.– М.: Металлургия, 1987. – 352 c.

Богданов В. Р. Визначення в’язкості руйнування матеріалу на основі чисельного моделювання плоского напруженого стану / В. Р. Богданов // Вісн. Київськ. нац. ун-ту. Сер. фізико-математичні науки. – 2008. – Вип. 3. – C. 51-56.

Богданов В. Р. Тривимірна динамічна задача концентрації пластичних деформацій і напружень біля вершини тріщини / В. Р. Богданов // Вісн. Київськ. нац. ун-ту. Сер. фізико-математичні науки. – 2009. – Вип. 2. – C. 51-56.

Боли Б. Теория температурных напряжений / Б. Боли, Дж. Уэйнер. – М.: Мир, 1964. – 360 c.

Зюкина Е. Л. Консервативные разностные схемы на неравномерных сетках для двумерного волнового уравнения / Е. Л. Зюкина // Труды математического центра имени Н. И. Лобачевского. – Казань. – Т.26. – 2004. – С. 151–160.

Махненко В. И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напря-жений и деформаций / В. И. Махненко. – К.: Наук. думка, 1976. – 320 c.

Немировский Ю. В. Динамика жесткопластической криволинейной пластины переменной толщины с произвольным отверстием / Ю. В. Немировский, Т. П. Романова // Прикл. Механика. – 2010. – 46, №3. – С. 70 – 76.

Саврук М. П. Механика разрушения и прочность материалов.// Т.2. Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами / М. П. Саврук. – К.: Наук. думка, 1988. – 620 с.

Сборник: Теория пластичности. – М.: ИЛ, 1948. – 460 c.

Хемминг Р. В. Численные методы / Р. В. Хемминг. – М.: Наука, 1972. – 399 c.

Kubenko V. D. Planar problem of the impact of a shell on an elastic half-space / V. D. Kubenko , V. R. Bogdanov // International Applied Mechanics. – 1995.– 31, № 6. – P. 483–490.

Як цитувати
Bogdanov, V. R., & Sulym, G. T. (1). Моделювання підростання тріщини на основі числового роз’вязку задачі плоского деформованого стану. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 33-44. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/269