До розрахунку осесиметричних коливань п’ятишарових підкріплених циліндричних оболонок при поздовжньому крайовому навантаженні

  • V. F. Meish Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
  • N. V. Arnauta Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
Ключові слова: п’ятишарові підкріплені циліндричні оболонки, дискретне розміщення ребер, нестаціонарне навантаження, чисельний метод.

Анотація

Розглядаються осесиметричні коливання п’ятишарових циліндричних оболонок з врахуванням дискретності розміщення ребер при поздовжньому крайовому навантаженні. На основі варіаційного принципу Рейсснера отримано рівняння нелінійних коливань та природні граничні умови в рамках гіпотез типу Тимошенка для оболонок та стержнів. Розвинено ефективний чисельний метод розв’язування динамічних задач багатошарових оболонок обертання. Наведено розв’язок конкретної задачі та проведено аналіз отриманих результатів.

Біографії авторів

V. F. Meish, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
д-р фіз.-мат. наук
N. V. Arnauta, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель. – К.: Издат. - полиграф. центр «Киевский университет», 2005. – 536 с.

Марчук Г. И. Методы вычислительной математики / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1977. – 454 с.

Мейш В. Ф. Вынужденные колебания многослойных продольно подкрепленных цилиндрических оболочек при нестационарных загрузках / В. Ф. Мейш,

Н. В. Арнаута, Г. М. Заболотный // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2009. – Вип. 10. – С. 197 – 203.

Новожилов В. В. Основы нелинейной теории упругости / В. В. Новожилов. – Л.–М.: Гостехиздат, 1948. – 212 с.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. − М.: Наука, 1977. − 656 с.

Як цитувати
Meish, V. F., & Arnauta, N. V. (1). До розрахунку осесиметричних коливань п’ятишарових підкріплених циліндричних оболонок при поздовжньому крайовому навантаженні. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 107-113. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/278