Напівактивне демпфування моделі автомобіля при розривному періодичному навантаженні

  • S. N. Pavlyshyn Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
  • V. N. Pilipchuk Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
  • D. V. Tereschenko Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
Ключові слова: магнітореологічна рідина, негладке перетворення аргументу, напівактивне демпфування, схема регулювання.

Анотація

Розглянуто динаміку автомобіля з пасивним та напівактивним демпфуванням при негладкому періодичному навантаженні на прикладі моделі “чверті автомобіля”. Для моделі з пасивним демпфуванням наведено точний розв’язок, одержаний методом негладкого перетворення аргументу, та знайдено резонансні частоти. Побудовано систему регулювання на основі ПІД-регулятора для моделі з магнітореологічним демпфером та показано переваги напівактивного демпфування над пасивним.

Біографія автора

V. N. Pilipchuk, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Кетков Ю. Л. MATLAB 6.x.: программирование численных методов / Ю. Л. Кетков, А. Ю. Кетков, М. М. Шульц. − СПб.: БХВ-Петербур, 2004.

Черных И. В. Simulink среда создания инженерных приложений / И.В. Черных. − М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 2004.

Carlson J. D. Magneto-Rheological Fluid Dampers for Semi-Active Seismic Control / J.D. Carlson, Jr. B. F. Spencer // Proceedings, 3rd International Conference on Motion and Vibr. Control, Chiba. − September, Japan, 1996. − Vol. III. − pp. 35–40.

Jansen L. M. Semi-Active Control Strategies for MR Dampers: A Comparative Study / L.M. Jansen, S.J. Dyke // ASCE Journal of Engineering Mechanics, 1999. − Vol. 126, N. 8. − pp. 795–803.

Siahkalroudi V. N. A New Approach to Control A Semi-Active Suspension Using Dif-ferent Optimal Strategies / V.N. Siahkalroudi // SAE Automotive Dynamics and Stability Conference and Exhibition Detroit, May 7-9, Michigan, 2002. − pp. 307-316.

Spencer Jr. B. F. Phenomenological model for magnetorheological dampers / Jr. B.F. Spencer, S.J. Dyke, M.K. Sain, J.D. Carlson // Journal of Engineering Mechanics, American Society of Civil Engineers. – 1997. – V. 123 (3). – pp. 230–238.

Pilipchuk V. N. Application of special nonsmooth temporal transformations to linear and nonlinear systems under discontinuous and impulsive excitations / V.N. Pilipchuk // Nonlinear Dynamics, 1998. − №18. − pp. 203-234.

Як цитувати
Pavlyshyn, S. N., Pilipchuk, V. N., & Tereschenko, D. V. (1). Напівактивне демпфування моделі автомобіля при розривному періодичному навантаженні. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 119-126. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/280