Рівновага пружно-пластичної сферичної оболонки з двома різними круговими отворами

  • I. B. Rudenko Національний університет ДПС України, Ірпінь
Ключові слова: сферична оболонка, два різних кругових отвори, варіаційний векторно-різницевий метод, пружно-пластичний стан, концентрація напружень.

Анотація

Дано постановку і методику чисельного розв’язання пружно-пластичних задач для сферичних оболонок з декількома отворами. Геометричні співвідношення записані у векторній формі, а гіпотези Кірхгофа − Лява реалізовані за допомогою множників Лагранжа. Досліджено пружно-пластичний стан сферичної оболонки, послабленої двома різними круговими отворами. Вивчено вплив пластичних деформацій і геометричних параметрів на розподіл напружень в області отворів.

Посилання

Гузь А. Н. Неупругое деформирование гибких сферических оболочек, ослабленных двумя круговыми отверстиями / А. Н. Гузь, Е. А. Сторожук, И. С. Чернышенко // Прикл. механика.− 2004.− 40, №6.− С. 90−98.

Методы расчета оболочек: в 5-ти т.; Т.1. Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями / А. Н. Гузь, И. С. Чернышенко, Вал. Н. Чехов и др. – К.: Наук. думка,1980.− 636 с.

Механика композитов: в 12-ти т.; Т.7. Концентрация напряжений / А. Н. Гузь, А. С. Космодамианский, В. П. Шевченко и др.− К.:”А.С.К.”,1998. − 387 с.

Сторожук Є. А. Варіаційний векторно-різницевий метод розв’язування пружно-пластичних задач для багатозв’язних сферичних оболонок / Є. А. Сторожук, І. С. Чернишенко, І. Б. Руденко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць Дніпропетр. нац. ун-ту. – Д.: ІМА – прес, 2009. – Вип. 13. – С. 228 – 234.

Guz A. N. Physically and Geometrically Nonlinear Static Problems for Thin-Walled Multiply Connected Shells / A. N. Guz, E. A. Storozhuk, I. S. Chernyshenko // Int. Appl. Mech.− 2003.− 39, N6.− P. 679 − 687.

Macsimyuk V. A. Mixed Functional in the Theory of Nonlineary Elastic Shells / V. A. Macsimyuk, I. S. Chernyshenko // Int. Appl. Mech.− 2004.− 40, N11.− P. 1226 − 1262.

Як цитувати
Rudenko, I. B. (1). Рівновага пружно-пластичної сферичної оболонки з двома різними круговими отворами. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 156-161. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/284