Осьовий розтяг за межею пружності конічної оболонки з двома нерівними круговими отворами

  • E. A. Storozhuk Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
  • I. S. Chernyshenko Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
  • S. B. Kharenko Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Ключові слова: конічна оболонка, два кругових отвори, осьовий розтяг, скінченний елемент, пружно-пластичний стан, концентрація напружень.

Анотація

Дано постановку і методику чисельного розв’язання фізично нелінійних задач для конічних оболонок з двома круговими отворами при дії осьового розтягу. Досліджено пружно-пластичний стан конічної оболонки, послабленої двома нерівними круговими отворами. Вивчено вплив пластичних деформацій і геометричних параметрів на розподіл напружень в області отворів.

Біографії авторів

E. A. Storozhuk, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
д-р фіз.-мат. наук
I. S. Chernyshenko, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
д-р техн. наук

Посилання

Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 541 с.

Чернишенко І. С. Чисельна методика дослідження пружно-пластичного стану конічної оболонки з двома круговими отворами / І. С. Чернишенко, Є. А. Сторожук, С. Б. Харенко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту. – Дніпропетровськ: ІМА – прес, 2009. – Вип. 13. – С. 257 – 263.

Чернышенко И. С. Физически и геометрически нелинейное деформирование конических оболочек с эллиптическим отверстием / И. С. Чернышенко, Е. А. Сторожук, И. Б. Харенко // Прикл. механика. – 2008.– 44, №2.– С. 69 – 77.

Харенко С. Б. Рівновага непружної конічної оболонки з двома круговими отворами / С.Б. Харенко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту. – Дніпропетровськ: ІМА – прес, 2010. – Вип. 14. – С. 340 – 346.

Chernyshenko I. S. Physically and Geometrically Nonlinear Deformation of Thin–Walled Conical Shells with a Curvilinear Hole / I. S. Chernyshenko, E. A. Storozhuk, S. B. Kharenko // Int. Appl. Mech. – 2007. – 43, N 4. – P. 418 – 424.

Guz A. N. Physically and Geometrically Nonlinear Static Problems for Thin-Walled Multiply Connected Shells / A. N. Guz, E. A. Storozhuk, I. S. Chernyshenko // Int. Appl.Mech. – 2003. – 39, N6. – P. 679 – 687.

Як цитувати
Storozhuk, E. A., Chernyshenko, I. S., & Kharenko, S. B. (1). Осьовий розтяг за межею пружності конічної оболонки з двома нерівними круговими отворами. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (15), 183-188. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/287