Прогноз уразливості тонкостінних систем при аварійних впливах

  • N. I. Obodan Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
  • V. J. Adlucky Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
  • V. А. Gromov Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
Ключові слова: живучість та вразливість тонкостінних систем, циліндрична оболонка, геометрично та фізично нелінійна крайова задача

Анотація

Пропонується підхід для оцінки у реальному часі уразливості тонкостінних систем при аварійних впливах, що базується на методі ідентифікації динаміки багатовимірних часових рядів, що описують динаміку навантаженої тонкостінної системи, яку піддано дії імпульсного збурення. Необхідною передумовою ефективного застосування даного підходу є знання повної картини галуження для відповідної статичної нелінійної крайової задачі. Підхід застосовано для одержання прогнозу уразливості циліндричної оболонки, навантаженої рівномірним зовнішнім тиском, яку піддано дії імпульсного навантаження. 

Біографії авторів

N. I. Obodan, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
д-р техн. наук
V. J. Adlucky, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
канд. фіз.-мат. наук
V. А. Gromov, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Лапко А. В. Непараметрические системы обработки информации / А. В. Лапко, С. В. Ченцов. – Новосибирск: Наука, 2000. – 352 с.

Aghabozorgi S. Time-series clustering – A decade review / S. Aghabozorgi, A. S. Shirkhorshidi, T. Y. Wah // Information Systems. – 2015. – Vol. 53. – P. 16–38.

Allen J. K. Robust design for multiscale and multidisciplinary designs / J. K. Allen, C. Seepersad, H. J. Choi, F. Mistree // J. Mech. Design.  2006.  Vol. 128, № 4.  P. 832–846.

Awrejcewicz J. Chaos in Structural Mechanics / J. Awrejcewicz, V. A. Krysko. –

N.-Y. : Springer, 2008. – 400 p.

Baker J. W. On the assessment of robustness / J. W. Baker, M. Schubert, M. H. Faber // Structural Safety.  2008.  Vol. 30, № 3.  P. 253–267.

Blockeel H. Top-down induction of clustering trees / H. Blockeel, L. de Raedt, J. Ramon // 15th International Conf. on Machine Learning. – 1998. – Vol. 15. – P. 55–63.

Fan J. Nonlinear time series. Nonparametric and Parametric Methods / J. Fan, Q. Yao. – N.-Y. : Springer, 2003. – 552 p.

Gromov V. A. Chaotic time series prediction and clustering methods / V. A. Gromov, E. A. Borisenko // Neural Computing and Applications. – 2015. – №. 1. – P. 1123.

Gromov V. A. Chaotic time series prediction with employment of ant colony

optimization / V. A. Gromov, A. N. Shulga // Expert Systems with Applications. – 2012. – Vol. 39, Is. 9. – P. 84748478.

Lee M. C. W. Robust design – a concept for imperfection insensitive composite structures / M. C. W. Lee, Z. Mikulik, D. W. Kelly, R. S. Thomson, R. Degenhardt //

Composite Structures. – 2010. – Vol. 92. – P. 1469–1477.

Kitarovic S. Approximate approach to progressive collapse analysis of the monotonous thin-walled structures in vertical bending / S. Kitarovic, V. Zanic // Marine Structures. – 2014. – Vol. 39. – P. 255–286.

Obodan N. I. Nonlinear behaviour and stability of thin-walled shells / N. I. Obodan, O. G. Lebedeyev, V. A. Gromov. – N.–Y. : Springer, 2013. – 180 p.

Park G.-J. Robust design: an overview / G.-J. Park, T.-H. Lee, K.H. Lee, K.-H. Hwang // AIAA J. – 2006. – Vol. 44, № 1. – P. 181–192.

Song J. A relationship between progressive collapse and initial buckling for tubular structures under axial loading / J. Song, Y. Zhou, F. Guo // International Journal of Mechanical Sciences. – 2013. – Vol. 75. – P. 200–211.

Underwood J. M. Ultimate collapse strength assessment of damaged steel-plated

structures / J. M. Underwood, A. J. Sobey, J. I. R. Blake, R. A. Shenoi // Engineering Structures. – 2012. – Vol. 38. – P. 1–10.

Як цитувати
Obodan, N. I., Adlucky, V. J., & GromovV. А. (1). Прогноз уразливості тонкостінних систем при аварійних впливах. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 5-17. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/289