МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ТІЛ

О. І. Bezverkhyi, L. O. Grigor’eva

Анотація


На основі варіаційного принципу Гамільтона – Остроградського і сплайн-апроксимацій по одній координаті рівняння гармонічних електропружних коливань в циліндричних координатах зведено до системи звичайних диференціальних рівнянь.


Ключові слова


електропружні коливання; варіаційний принцип; сплайн-апроксимації.

Повний текст:

PDF (Russian) PDF

Посилання


Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности / К. Васидзу. – М. : Мир, 1987. – 542 с.

Григоренко А. Я. Исследование свободных колебаний полых пьезокерамических цилиндров конечной длины с осевой поляризацией / А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова, И. А. Лоза // Прикл. механика. – 2010. – 46, № 6. – С. 17–26.

Григоренко А. Я. Осесимметричные волны в слоистых полых цилиндрах с пьезокерамическими радиально поляризованными слоями / А. Я. Григоренко, И. А. Лоза // Проблеми обчислювальної математики і міцності конструкцій. Д. – 2011. – Вип. 17 – С. 87–95.

Гринченко В. Т. Механика связанных полей в элементах конструкций в 5-ти томах / В. Т. Гринченко, А. Ф. Улитко, Н. А. Шульга // Электроупругость; под общ. ред. А. Н. Гузя.– К. : Наук. думка, 1989. – Т. 5. – 280 с.

Завьялов Ю. С. Методы сплайн-функций / Ю. С. Завьялов, Б. И. Квасов, В. Л. Мирошниченко. – М. : Наука, 1980. – 350 с.

Мельник В. Н. Разностные схемы и анализ приближенных решений для двумерных нестационарных задач связанной электроупругости / В. Н. Мельник, М. Н. Москальков // Дифф. уравнения. – 1991. – 27, № 7. – С. 1220–1229.

Москальков М. Н. Исследование разностной схемы решения задачи излучения звука цилиндрическим пьзовибратором / М. Н. Москальков // Дифф. уравнения. – 1986. – 22, №7. – С. 1220–1226.

Шульга Н. А. Колебания пьезокерамических тел / Н. А. Шульга, А. М. Болкисев. – К. : Наук. думка, 1990. – 228 с.

Шульга М. О. Резонансні електромеханічні коливання п’єзоелектричних пластин / М. О. Шульга, В. Л. Карлаш. – К. : Наук. думка, 2007. – 272 с.

Шульга Н. А. Колебания пьезокерамического цилиндра с осевой поляризацией при электрическом нагружении / Н. А. Шульга, Л. В. Борисенко // Прикл. механика. – 1989. – 25, № 10. – С. 41–47.

Shul’ga N. A. Harmonic Thickness Vibrations of Inhomogeneous Elastic Layers with Curved Boundaries / N. A. Shul’ga, L. O. Grigor’eva, V. F. Kornienko // Int. Appl. Mech. – 2011. – 47, Nо 1. – P. 62–69.

Shul’ga N. A. Comparative Analysis of the Electroelastic Thickness Vibrations of Layers with Curved Boundaries / N. A. Shul’ga, L. O. Grigor’eva / Int. Appl. Mech. – 2011. – 47, Nо 2. – P. 177–185.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.