ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ТОНКОСТІННОЇ ОБОЛОНКИ НЕКРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ МЕТОДОМ СТРОБОГОЛОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ

  • V. D. Budak Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
  • A. Ya. Grigorenko Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
  • M. Yu. Borisenko Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
  • A. P. Prigoda Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
  • O. V. Boychuk Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
Ключові слова: некругова оболонка, власні частоти, форми коливань, голограма, інтерферометрія.

Анотація

Досліджуються динамічні характеристики тонкостінної ізотропної еліптичної оболонки методом стробоголографічної інтерферометрії. Описується методика експерименту. Проведено порівняльний аналіз результатів експериментальних та числових досліджень.

Біографії авторів

V. D. Budak, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
д-р техн. наук
A. Ya. Grigorenko, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
д-р  фіз.-мат. наук
O. V. Boychuk, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
канд.фіз.-мат.наук

Посилання

Будак В. Д. Исследование свободных колебаний цилиндрических оболочек постоянной и переменной толщины с помощью метода голографической интерферометрии / В. Д. Будак, А. Я. Григоренко, В. В. Хоришко, М. Ю. Борисенко //

Прикладная механика. – 2014. – 50, № 1 – С. 101–109.

Будак В. Д. Определение собственных частот эллиптической оболочки постоянной толщины методом конечных элементов / В. Д. Будак, А. Я. Григоренко, М. Ю. Борисенко, Е. В. Бойчук // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 1. –

С. 145–152.

Вест Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест – М. : Мир, 1982. – 504 с.

Григоренко А. Я. Исследование свободных колебаний некруговых цилиндрических оболочек с помощь метода сплайн-коллокации / А. Я. Григоренко, С. В. Пузырев, Е. А. Волчек // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 3. – С. 60–69.

Григоренко А. Я. Экспериментальное исследование собственных колебаний

толстостенной цилиндрической оболочки методом голографической интерферометрии / А. Я. Григоренко, Ю. Г. Золотой, А. П. Пригода [и др.] // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 3. – С. 93–98.

Макаева Р. Х. Исследование резонансных частот и форм колебаний лопаток

компрессора ГТД с применением голографической интерферометрий / Р. Х. Макаева, А. Х. Каримов, А. М. Царева, Э. М. Фатыхов // Авиационно-космическая техника и технология – 2011 – №8(85) – С. 57–60.

Hayek S. I. Vibration of elliptic cylindrical shells: higher order shell theory / S. I. Hayek, J. E. Boisvert // J. Acoust. Soc. Amer. – 2010. – 128, №. 3. – P. 1063–1072.

Patel B. P. Free vibration analysis of functionally graded elliptical cylindrical shells using higher-order theory / B. P. Patel , S. S. Gupta, M. S. Loknath, C.P. // Composite Structures – 2005 – Vol. 69, № 3. – Р. 259–270

Sewall J. L. An experimental and analytical vibration study of elliptical cylindrical shells / J. L. Sewall, W. M. Thompson, C. G. Pnsey // NASA TN D–6089, 1971. – 81 p.

Як цитувати
Budak, V. D., Grigorenko, A. Y., Borisenko, M. Y., Prigoda, A. P., & Boychuk, O. V. (1). ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ТОНКОСТІННОЇ ОБОЛОНКИ НЕКРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ МЕТОДОМ СТРОБОГОЛОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 18-25. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/291