ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОЧКОВИХ СИЛОВИХ ВПЛИВІВ У ТОНКОСТІННИХ СИСТЕМАХ

  • N. A. Guk Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • N. I. Stepanova Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
Ключові слова: пластина, зовнішній вплив, обернена задача, ідентифікація, метод скінченних елементів, функція Лагранжа.

Анотація

Розглядається задача ідентифікації локального зовнішнього впливу в тонкостінній системі за результатами непрямих вимірювань. Модель деформування пластини під дією навантаження формулюється в варіаційної постановці, яку отримано на основі мінімізації функціоналу енергії, для дискретизації задачі використовується метод скінченних елементів. Обернена задача формулюється в умовно-коректній постановці з урахуванням обмежень на множину розв’язків. Ідентифікація параметрів впливу виконується шляхом мінімізації функції Лагранжа. Ітераційний алгоритм розв’язання дозволяє ідентифікувати координати точки прикладення сили і амплітуду впливу по виміряним значенням деформацій.

Біографія автора

N. A. Guk, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Баженов В. А. Нелінійне деформування, стійкість та закритична поведінка анізотропних оболонок / В. А. Баженов, М. П. Семенюк, В. М. Трач. – К. : Каравела, 2010. – 316 с.

Буров А. Е. Оценка живучести конструкции крепления крышки гидротурбины в аварийной ситуации // Вестник СибГАУ. – 2012. – Т. 4(44). – С. 10–14.

Киселева Е. М. Непрерывные задачи оптимального разбиения множеств: теория, алгоритмы, приложения / Е. М. Киселева, Н. З. Шор. – К. : Наук. думка, 2005. – 562 с.

Коряшкина Л. С. Задача параметричної ідентифікації багатозонних динамічних систем / Л. С. Коряшкина, А. П. Череватенко // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. – Д., 2015. – 4(99). – С. 88–101.

Сергиенко И. В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем: монография / И. В. Сергиенко, В. С. Дейнека. – К. : Наук. думка, 2009. – 639 c.

Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач. / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. – М. : Наука, 1979. – 386 с.

Янютин Е. Г. Идентификация нагрузок при импульсном деформировании тел / Е. Г. Янютин, Д. И. Богдан, Н. И. Воропай, Г. А. Гнатенко [и др.]. – Х. : Изд-во Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-та, 2010. – 179 c.

Kitarovic S. Approximate approach to progressive collapse analysis of the monotonous thin-walled structures in vertical bending / S. Kitarovic, V. Zanic // Marine Structures. – 2014. – Vol. 39. – P. 255–286.

Lee M. C. W. Robust design – a concept for imperfection insensitive composite structures / M. C. W. Lee, Z. Mikulik, D. W. Kelly, R. S. Thomson, R. Degenhardt // Composite Structures. – 2010. – Vol. 92. – P. 1469–1477.

Obodan N. I. An algorithm of solution of the inverse problem of shell theory / N. I. Obodan, N. A. Guk // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198, № 2. – P. 192–202.

Starossek U. Approaches to measures of structural robustness/ U. Starossek, M. Haberland // Structure and Infrastructure Engineering. – 2011. – Vol. 7. – P. 625–631.

Schafer B. W. Stability degradation and redundancy in damaged structures / B. W. Schafer, P. Bajpai // Engineering Structures. 2005. – Vol. 27. – P. 1642–1651.

Underwood J. M. Ultimate collapse strength assessment of damaged steel-plated structures / J. M. Underwood, A. J. Sobey, J. I. R. Blake, R. A. Shenoi // Engineering Struct. – 2012. – Vol. 38. – P. 1–10.

Як цитувати
Guk, N. A., & Stepanova, N. I. (1). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОЧКОВИХ СИЛОВИХ ВПЛИВІВ У ТОНКОСТІННИХ СИСТЕМАХ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 58-72. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/295