НАВАНТАЖЕННІСТЬ, ТОЧНІСТЬ І ВІБРОАКТИВНІСТЬ КОЛІСНИХ РЕДУКТОРІВ

  • S. S. Gutyrya Одеський національний політехнічний університет
  • V. P. Yaglinsky Одеський національний політехнічний університет
  • A. N. Chanchin Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: зубчасті передачі, режими навантаження, жорсткість зачеплення, параметричні коливання

Анотація

Досліджено взаємозв'язки параметрів зовнішнього і внутрішнього навантаження, технологічної точності і вібрацій колісних редукторів у складі трансмісії сучасних тролейбусів з урахуванням конструкції провідних мостів і режимів руху. Найбільш ефективним рішенням для обмеження параметричних коливань зубчастих коліс і резонансних явищ у багатопоточних колісних редукторах визнано фазовий зсув збурюючих зусиль у зачепленнях.

Біографії авторів

S. S. Gutyrya, Одеський національний політехнічний університет
д-р техн. наук
V. P. Yaglinsky, Одеський національний політехнічний університет
д-р техн. наук

Посилання

Богдан Н. В. Современные системы управления тяговыми электродвигателями городского электрического транспорта / Н. В. Богдан, А. И. Сафонов, К. И. Мазаник // Энергетика (Изв. высш. уч. заведений и энерг. объед. СНГ). – 2001. – № 4. – С. 22 – 30.

Вулгаков Э. Б. Авиационные зубчатые передачи и редукторы: Справочник / под ред. Э. Б. Вулгакова. – М. : Машиностроение, 1981. – 374 с.

Гутиря С. С. Режими навантаження колісних редукторів тролейбусів / С. С. Гутиря, Д. М. Борденюк, А. М. Чанчін // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – Д. : ІМА-прес. – Вип. 10. – 2009. – С. 91–96.

Гутыря С. С. Моделювання частотних характеристик планетарного колісного редуктора / С. С. Гутиря, В. П. Яглінський, А. М. Чанчін // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Зб. наук. праць. Сер. : Машинознавство та САПР. – Х. : НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 1 (975). – С. 35–43.

Дудник И. Н. Оценка вибрационного фактора в кабинах троллейбусов, определение способов и выбор средств снижения транспортной вибрации на рабочих местах водителей / И. Н. Дудник // Вестник гигиены и эпидемиологии. – Т. 5, № 1. – 2001. – Донецк: ДонДМУ. – С. 29–33.

Рукшетель О. С. Исследование нагруженности трансмиссии троллейбуса / О. С. Рукшетель [и др.] // Вестник Белорусского нац. техн. ун-та: научно-техн. журнал. – 2006. – № 6. – С. 48–51.

Gradu M. Planetary Gears with Improved Vibration Behavior in Automatic Transmissions / M. Gradu, K. Langenbeck, B. Breunig // Intern. Conf. on Gears. – VDI-Berichte: 1230. – Dusseldorf: VDI Verl., 1996. – Р. 861–879.

Lin J. Sensivity of Planetary Gear Natural Frequencies and Vibration Modes to Model Parameters / J. Lin, R. G. Parker // J. of Sound and Vibration. – 1999, 228 (1). –P. 109–128.

Як цитувати
Gutyrya, S. S., Yaglinsky, V. P., & Chanchin, A. N. (1). НАВАНТАЖЕННІСТЬ, ТОЧНІСТЬ І ВІБРОАКТИВНІСТЬ КОЛІСНИХ РЕДУКТОРІВ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 73-84. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/296