Хвильовий процес у стисливому пружному шарі, що взаємодіє з шаром в'язкої рідини

  • O. M. Bagno Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Ключові слова: пружний стисливий шар, шар в'язкої стисливої рідини, початкові напруження, гармонічні хвилі

Анотація

У рамках тривимірних рівнянь лінеаризованої теорії пружності при скінчених деформаціях для твердого тіла та тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав'є – Стокса для в'язкої рідини досліджується поширення акустичних хвиль у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, що взаємодіє з шаром в'язкої стисливої рідини. Застосовуються постановка задачі та підхід, які базуються на використанні представлень загальних розв'язків лінеаризованих рівнянь для пружного та рідкого шарів. Вивчається вплив початкових напружень та в'язкої рідини на частотний спектр хвиль у гідропружній системі.

Посилання

Бабич С. Ю. Упругие волны в телах с начальными напряжениями / С. Ю. Бабич, А. Н. Гузь, А. П. Жук // Прикладная механика. – 1979. – Вып. 15, № 4. – С. 3–23.

Викторов И. А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах / И. А. Викторов. – М. : Наука, 1981. – 288 с.

Гузь А. Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. Т. 1. Общие вопросы / А. Н. Гузь. – К. : Наук. думка, 1986. – 376 с.

Гузь А. Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. Т. 2. Закономерности распространения / А. Н. Гузь. – К. : Наук. думка, 1986. – 536 с.

Гузь А. Н. Динамика сжимаемой вязкой жидкости / А. Н. Гузь. – К. : А.С.К., 1998. – 350 с.

Гузь А. Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями / А. Н. Гузь. – К. : А.С.К., 2004. – 672 с.

Гузь А. Н. Волны в слое с начальными напряжениями / А. Н. Гузь, А. П. Жук, Ф. Г. Махорт. – К. : Наук. думка, 1976. – 104 с.

Гузь А. Н. Введение в акустоупругость / А. Н. Гузь, Ф. Г. Махорт, О. И. Гуща. – К. : Наук. думка, 1977. – 152 с.

Жук А. П. Волны Стоунли в среде с начальными напряжениями / А. П. Жук // Прикладная механика. – 1980. – Вып. 16, № 1. – С. 113–116.

Bagno A. M. Elastic waves in prestressed bodies interacting with a fluid (survey) / A. M. Bagno, A. N. Guz // Int. Appl. Mech. – 1997. – Vol. 33, № 6. – P. 435–463.

Guz A. N. Aerohydroelasticity problems for bodies with initial stresses / A. N. Guz // Int. Appl. Mech. – 1980. – Vol. 16, № 3. – P. 175–190.

Guz A. N. Compressible, viscous fluid dynamics (review). Part 1 / A. N. Guz // Int. Appl. Mech. – 2000. – Vol. 36, № 1. – P. 14–39.

Guz A. N. Dynamics of compressible viscous fluid / A. N. Guz. – Cambridge Scientific Publishers, 2009. – 428 p.

Guz A. N. On the foundations of the ultrasonic non-destructive determination of stresses in near-the- surface layers of materials. Review / A. N. Guz // J. Phys. Science and Application. – 2011. – Vol. 1, № 1, June. – P. 1–15.

Ottenio M. Acoustic waves at the interface of a pre-stressed incompressible elastic solid and a viscous fluid / M. Ottenio, M. Destrade, R. W. Ogden // Int. J. of Non-Linear Mech. – 2007. – Vol. 42, № 2. – P. 310–320.

Як цитувати
Bagno, O. M. (1). Хвильовий процес у стисливому пружному шарі, що взаємодіє з шаром в’язкої рідини. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 27-39. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/3