ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПОСИЛЕНОЇ ПОПЕРЕЧНИМИ СИСТЕМАМИ РЕБЕР АНІЗОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ІЗ СКЛОПЛАСТИКУ З ПРОТІКАЮЧОЮ РІДИНОЮ

F. S. Latifov, R. A. Iskanderov, Sh. Sh. Alyev

Анотація


Представлені результати визначення частот вільних коливань підкріпленої кільцевими ребрами циліндричної конструктивно анізотропної оболонки зі склопластику при граничних умовах Нав'є з протікаючою рідиною. Результати обчислень власних частот коливань представлені у вигляді залежностей частот від кута намотування скловолокна для оболонки з тканинного склопластику і від швидкості протікання рідини при різних значеннях параметрів хвилеутворення і різних відносинах між параметрами, що характеризують геометричні розміри оболонки.


Ключові слова


оболонка; коливання; момент інерції; модуль пружності; деформація.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алиев Ф. Ф. Собственные колебания в бесконечной упругой среде продольно подкрепленной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью / Ф. Ф. Алиев // Механика и машиностроение. – 2006. – № 1. – С. 3–5.

Алиев Ф. Ф. Собственные колебания в бесконечной упругой среде усиленные перекрестной системой ребер цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью / Ф. Ф. Алиев // Механика машиностроение. – 2007. – № 2. – С. 10–12.

Амиро И. Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий, П. С. Поляков. – К. : Наук. думка, 1973. – 248 с.

Босяков С. М. Анализ свободных колебаний цилиндрической оболочки из стеклопластика при граничных условиях Навье / С. М. Босяков, В. Чживэй // Механика машин, механизмов и материалов. Междунар. научно-техн. журнал. – 2011. – № 3 (10). – С. 24–27.

Вольмир С. А. Оболочки в потоке жидкости и газа /С. А. Вольмир // Задачи аэроупругости. – М. : Наука, 1976. – 416 с.

Латифов Ф. С. Задача о свободных колебаниях усиленных перекрестной системой ребер и нагруженной осевыми сжимающими силами цилиндрических оболочек, заполненных средой / Ф. С. Латифов, С. Г. Сулейманова// Механика машин, механизмов и материалов. Междунар. научно-техн. журнал. – 2009. – №1, С. 59–62.

Латифов Ф. С. Колебания оболочек с упругой и жидкой средой / Ф. С. Латифов. – Баку: Элм, 1999. – 164 с.

Сейфуллаев Ф. А. Асимптотический анализ собственных частот осесимметрических колебаний ортотропных цилиндрической оболочек в бесконечной упругой среде, заполненный жидкостью / Ф. А. Сейфуллаев // Механика и машиностроение. – 2004. – №4. – С. 33–34.

Сулейманова С. Г. Cвободные колебания продольно подкрепленной и нагруженной осевыми сжимающими силами цилиндрической оболочки c заполнителем / С. Г. Сулейманова // Труды ИMM НАН Азербайджана. – 2007. Т. XXVII. – С. 135–140.

Latifov F. S. Asymptotic analysis of oscillation eigenfrequency of orthotropic cylindrical shells in infinite elastic medium filled with liquid / F. S. Latifov, F. A. Seyfullayev // Trans. of NAS. Acad. of Azerb. Ser. of phys.-techn. and math. sciences. – 2004. – Vol. XVIV, № 1. – P. 227–230.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.