ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПОСИЛЕНОЇ ПОЗДОВЖНИМИ СИСТЕМАМИ РЕБЕР І НАВАНТАЖЕНОЇ ОСЬОВИМ СТИСКАЮЧИМИ СИЛАМИ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРОТІКАЮЧОЮ РІДИНОЮ

  • F. S. Latifov Азербайджанский архитектурно-строительный университет
  • R. A. Iskanderov Азербайджанский архитектурно-строительный университет
  • Z. M. Guliyeva Азербайджанский архитектурно-строительный университет
Ключові слова: ребриста оболонка, вільні коливання, функція Бесселя, функція Лагранжа, ортотропна циліндрична оболонка.

Анотація

Тонкостінні оболонкові конструкції, що контактують з середовищем, знаходять широке застосування в ракето-, літако- та суднобудуванні, в машинобудуванні і будівництві. Для надання більшої жорсткості тонкостінна частина оболонки підкріплюється ребрами, що істотно підвищує її міцність при незначному збільшенні маси конструкції, навіть якщо ребра мають малу висоту. Розрахунки на міцність, коливання і стійкість таких конструкцій відіграють важливу роль при проектуванні сучасних апаратів, машин і споруд.

Біографії авторів

F. S. Latifov, Азербайджанский архитектурно-строительный университет
д-р фіз.-мат. наук
R. A. Iskanderov, Азербайджанский архитектурно-строительный университет
д-р мат. наук

Посилання

Алиев Ф. Ф. Собственные колебания в бесконечной упругой среде продольно подкрепленной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью / Ф. Ф. Алиев // Механика и машиностроение. – 2006. – № 1. – С. 3–5.

Алиев Ф. Ф. Собственные колебания в бесконечной упругой среде усиленные перекрестной системой ребер цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью / Ф. Ф. Алиев // Механика и машиностроение. – 2007. – № 2. – С. 10–12.

Амиро И. Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий, П. С. Поляков. – К. : Наук. думка,1973. – 248 с.

Вольмир С. А. Оболочки в потоке жидкости и газа / С. А. Вольмир // Задачи аэроупругости. – М. : Наука, 1976. – 416 с.

Латифов Ф. С. Задача о свободных колебаниях усиленных перекрестной системой ребер и нагруженной осевыми сжимающими силами цилиндрических оболочек, заполненных средой / Ф. С. Латифов, С. Г. Сулейманова// Механика машин, механизмов и материалов. – 2009. – №1, С. 59–62.

Латифов Ф. С. Колебания оболочек с упругой и жидкой средой / Ф. С. Латифов. – Баку: Элм, 1999. – 164 с.

Пирмамедов И. T. Параметрические колебания нелинейной и неоднородной по толщине вязко-упругой цилиндрической оболочки, контактирующей с вязко-упругой средой с учетом трения / И. T. Пирмамедов // Доклады НАНА. – 2008. – № 2. – С. 35–42.

Пирмамедов И. T. Расчет параметрических колебаний неоднородного по толщине вязкоупругого стержня в вязкоупругом грунте / И. T. Пирмамедов //

Механика машин, механизмов и материалов. Междунар. научно-техн. журнал. – 2009. – № 3 (8). – С. 52–56.

Сейфуллаев Ф. А. Асимптотический анализ собственных частот

осесимметрических колебаний ортотропных цилиндрической оболочек в бесконечной упругой среде, заполненный жидкостью / Ф. А. Сейфуллаев // Механика и машиностроение. – 2004. – №4. – С. 33–34.

Сулейманова С. Г. Cвободные колебания продольно подкрепленной и нагруженной осевыми сжимающими силами цилиндрической оболочки c заполнителем / С. Г. Сулейманова // Труды ИMM НАН Азербайджана. – 2007. Т. XXVII. – С. 135–140.

Latifov F. S. Asymptotic analysis of oscillation eigenfrequency of orthotropic cylindrical shells in infinite elastic medium filled with liquid /F. S. Latifov, F. A. Seyfullayev // Trans. of NAS. Acad. of Azerb. Ser. of phys.-tech. and math. sciences. – 2004. – Vol. XVIV, № 1. – P. 227–230.

Як цитувати
Latifov, F. S., Iskanderov, R. A., & Guliyeva, Z. M. (1). ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПОСИЛЕНОЇ ПОЗДОВЖНИМИ СИСТЕМАМИ РЕБЕР І НАВАНТАЖЕНОЇ ОСЬОВИМ СТИСКАЮЧИМИ СИЛАМИ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРОТІКАЮЧОЮ РІДИНОЮ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 134-144. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/302